Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 oktober 2015

Hoe moordenaars het doen lijken op een ongeval

Geplaatst op nageltjes.be op 08/10/2015 door a. griffon

Merkel gebruikt het emotioneel drukkingsmiddel dat ook zij als Oost Europeaan, ooit ook moest leven achter een muur.
Ze gaat er aan voorbij, dat ze die uitspraak deed achter streng bewaakte gesloten deuren, ze zelf leeft in een heus fort, beschermd door soldaten en veiligheidsvoorzieningen, rijdt in een gepantserde auto enz…
Ze gaat er aan voorbij dat die muur/dat gordijn, waarnaar ze verwijst, een gans andere oorsprong had, ze er zelf bovendien nooit veel last van heeft gehad. De muur/het gordijn diende om de mensen binnen te houden en ‘niet’ buiten.
Die muur en dat ijzeren gordijn zijn er niet door het volk gekomen maar door dictatoriale politici zoals er in de EUSSR veel aan de macht zijn.
De muur die nu moet opgetrokken worden is er een voor het volk, en door het volk geëist. Niet ter scheiding, maar ter bescherming.
Met een visum en een zekere terugkeer voor gasten, zou iedereen ons mogen bezoeken, maar niet blijven (tenzij vooraf aan strenge criteria werd voldaan).
De vluchtelingentsunami gaat dienen om andere grotere problemen te camoufleren. Zo zal de oorlog in het Midden Oosten en de empathie voor de asielzoekers en oorlogsvluchtelingen de aandacht afleiden van de Griekse crisis , het Euro debacle, het wanbeleid en de enorme crisis in Europa zelf. Zo zal de vluchtelingencrisis de alleenreden worden voor de grote tekorten/verliezen en de afname in welvaart en welzijn.
Ook in Vlaanderen heeft men die kosten niet bij het begrotingstekort geteld. Dat is voor later.
Dat de vele lijken in de kast er door het schiere aantal en het gewicht zullen uitvallen, dat is zeker. Alleen zullen ze allemaal een humanitair jasje aanhebben.
Zo, …aangeklede lijken in een kast…, en hoe moordenaars het doen lijken op een ongeval.
http://www.demorgen.be/buitenland/merkel-als-oost-europeaan-heb-ik-lang-genoeg-achter-een-muur-moeten-leven-a2482847/

Merkel: “Als Oost-Europeaan heb ik lang genoeg achter een muur moeten leven”

JC – Bron: Politico

1 Duits bondskanselier Angela Merkel. ©EPA
Tijdens een vergadering achter gesloten deuren richtte Duits bondskanselier Angela Merkel zich gisteravond in een emotioneel pleidooi tot de Oost-Europese landen. Merkel uitte scherpe kritiek op hun benadering van de migratiecrisis. “De Oost-Europeanen, en ik beschouw mezelf als een Oost-Europeaan, hebben zelf ervaren dat isolatie niet helpt”, zei ze aan de leden van de centrumrechtse EVP (Europese Volkspartij). Dat blijkt uit een opname die de politieke nieuwssite Politico kon bemachtigen.
Uit hun reactie op de asielcrisis valt volgens Merkel af te leiden dat de Oost-Europese regeringen niets geleerd hebben van hun eigen geschiedenis. “Het stemt me droevig dat net zij die zichzelf gelukkig mogen prijzen dat ze de Koude Oorlog overleefd hebben, nu denken dat ze zich kunnen onttrekken uit bepaalde ontwikkelingen van de globalisering“, zei Merkel, verwijzend naar de weigering van sommige EU-landen om vluchtelingen op hun grondgebied toe te laten. “Die weigering als principekwestie is – vergeef me dat ik zo rechtuit ben – een gevaar voor Europa.”
‘De vluchtelingen zullen niet tegengehouden worden als we alleen maar hekken bouwen. Daarvan ben ik overtuigd. Ik heb zelf lang genoeg achter een hek geleefd’
Angela Merkel, Duits bondskanselier
Na een turbulente maand voor Merkel, waarin meerdere Europese leiders haar aanpak van de asielcrisis bekritiseerden, toonde de bondskanselier zich volgens bronnen in de zaal bijzonder emotioneel. Haar eigen verleden in gedachten, haalde ze vooral uit naar de Hongaarse regering van Viktor Orban.
“De vluchtelingen zullen niet tegengehouden worden als we alleen maar hekken bouwen”, klonk het. “Daarvan ben ik overtuigd. Ik heb zelf lang genoeg achter een hek geleefd. Je kan dit misschien een paar jaar uitstellen. Maar zelfs de Oost-Duitse muur viel, 25 jaar geleden, en iedereen was gelukkig. Hij kon gewoon niet overeind blijven. We kunnen Europa niet omvormen tot een fort. Dat zal niet werken.”
In het bijzonder was Merkel kritisch voor Europese landen die islamitische vluchtelingen een bedreiging voor hun eigen godsdienst noemen. Volgens haar verliezen Europese leiders hun geloofwaardigheid als ze een onderscheid maken tussen moslims en christenen. “Dit is niet onderhandelbaar”, aldus Merkel. “Wie zijn wij om christenen in de rest van de wereld te verdedigen, als we geen moslim of moskee willen toelaten in ons land?

Geen opmerkingen: