Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 oktober 2015

Immigratie vernietigt Europa. Wie niet weten wil, zal voelen

Geplaatst op nageltjes.be op 25/09/2015 door a. griffon 

Hieronder een filmpje dat duidelijk maakt dat wij de armoede en de problemen in de wereld nooit kunnen oplossen door immigratie toe te staan en aan te moedigen, integendeel.
Demografisch onderzoek toont dat open grenzen en de immigratie er net voor zal zorgen dat Europa en de Europeanen, en ermee ook de verschillende volken en talen zullen verdwijnen.
Europa zoals wij dit kennen is bedreigd. De diversiteit van anderen neemt toe, de onze verdwijnt.
Uit de film kan ook de oplossing worden afgeleid: een drastische geboortebeperking en een afname van de bevolking in Azië, Afrika en Zuid Amerika. De paus had beter verkondigd dat iedereen in die werelddelen massaal anticonceptiva moet gebruiken. In plaats daarvan verzwijgt hij het grootste gevaar voor onze planeet, en het milieu waarvan hij zo de mond van vol heeft, en waarmee hij zo naar de mond van velen praat. Het past gewoon goed in zijn kraam.
Voor Europa was het net goed dat de bevolking afnam. Er kwam zo meer levensruimte voor de Europeanen. De kinderen erfden ook meer van hun voorouders omdat ze met steeds minder waren. Betaalbare huisvesting zou zo ook geen probleem meer worden. Er zou genoeg werkgelegenheid zijn voor iedereen, de scholen zouden niet vol zitten, en het niveau zou hoger te komen liggen. Ziedaar hoe de echte verrijking had kunnen plaatsvinden.
Alleen…… de staat zou minder inkomsten verwerven. Dat terwijl door het beleid van de vorige decennia er op steeds meer groei moest gerekend worden om de rekeningen en leningen te kunnen betalen.
De zeepbel dreigt dan op een goede dag te ontploffen. En die goede dag is bijna aangebroken.
En ja, men bereidt zich bij de overheden en Europa voor op een catastrofe. Ze hebben het geluk dat alle landen in het zelfde bedje liggen en al bijna even ziek zijn. Dat veroorzaakt solidariteit en begrip onder leiders.
Om die naderende catastrofe te kunnen verklaren heeft men de massale immigratie als excuus nodig om het verdwenen en verkwiste geld, de grote problemen te verklaren.
Dat ons geld veel minder waard is komt doordat men geld is gaan uitgeven dat er niet is, geleend werd dat er ook niet is, of dat men inkomsten heeft gepland, boekhoudkundig heeft geschoven en zichzelf heeft rijk gerekend en gelogen; voorafnames op geplande verbeterende inkomsten.
Geld drukten ze erbij zoveel ze wilden. Niet dat ze het echt fysiek drukten en verdeelden. Het is boekhoudkundig geld, zoals op het uittreksel van je bankrekening, en waarvan je hoopt dat het er ligt de dag dat je het echt wil gaan afhalen.
Wij hebben daarop geen kijk meer, er is ook geen maatstaf meer, geen goud, geen objectief controleerbaar criterium allen wat schimmige statistieke uit de mouwen van goochelaars.
Er wordt dus gegoocheld met cijfers als met kaarten, op een wijze die een eigenaar van een onderneming meteen als fraudeur in de gevangenis zou doen belanden.
En kijk, immigratie zal redding brengen: voor de politici, de EUSSR goden en hun hogepriesters. Zij zullen wel een plaats vinden waar ze veilig zijn.
Niet voor het plebs.
Maar wanneer was dat ooit de bedoeling?

Wie niet weten wil, zal voelen.

Geen opmerkingen: