Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 oktober 2015

Protest tegen censuur


Aangezien ik door Facebook werd geblokkeerd, schreef ik een protest tegen mijn blokkade ook al zou die maar 24 uren duren.
De verwijdering van het betreffende filmpje met daaronder de reacties waren echter doorslaggevend. Met een blokkering kan ik nog lachen, want ik, wij, heb(ben) FB niet nodig. Zij mij, ons, echter wel.
Hopelijk creëerden ze met hun actie een Barbara Streisand- effect.
(Zij wou namelijk met een rechtszaak voorkomen dat foto’s van haar supervilla in Florida op het internet bleven staan. De rechtszaak leidde ertoe dat miljoenen mensen nu net die foto’s massaal gingen bekijken en delen, daar waar voordien slechts een handvol mensen er weet van hadden. Ze veroorzaakte daarmee dus het tegenovergesteld effect van wat ze wilde bereiken. Sindsdien draagt dit verschijnsel haar naam.)
Voor hen die zich afvragen waar het over gaat, werd het betreffende filmpje en de link naar het artikel (dat aanvankelijk ook op Facebook stond) op Nageltjes weergegeven.
Aan de directie van Facebook,

Het filmpje heeft een grote nieuwswaarde. Nieuws dat door de vele media wordt verzwegen. De gebeurtenissen in het filmpje druisen in tegen de Rechten van de Mens. De ter dood veroordeelden hebben geen rechtvaardig proces gekregen.
De beelden laten geen details zien. In kinder-computergames en speelfilms, zonder enige nieuwswaarde, waarvoor ook op FB reclame wordt gemaakt, is er veel meer geweld bloed en horror te zien dan in dit filmpje.
Het is natuurlijk bon ton mee te heulen met wereld’leiders’ en hun aanhangers die dit soort daden plegen en verheerlijken via hun godsdienst.
In plaats van dit filmpje te blokkeren zou FB uit respect voor de mensenrechten en als protest dit filmpje juist moeten promoten opdat iedereen zou zien wat daar gebeurt, en er echt zijn mening over kan vormen.
Want nu worden de geloofwaardigheid en de waarheid ondermijnt en de leugens en de manipulaties, waarvoor u bent gezwicht, versterkt.
Ik wil dan ook uitdrukkelijk tegen deze censuur protesteren, waarbij niet enkel de video werd verwijderd maar ook alle er onder volgende commentaren, die alhoewel toegegeven niet allemaal van hoog niveau zijn, wel de mening van het grootste deel van de mensen in het vrije westen verkondigen, en deel uitmaken van de stille massa die nergens gehoord of gelezen worden.
Hiermee heeft u hen nogmaals de mond gesnoerd, zoals dat door de EUSSR (zelfs niettegenstaande referenda) ook schering en inslag is.
Wie zijn diegenen die dit willen verwijderd zien; wie zijn diegenen die die niet willen dat we dit weten of zien, moet u zich eens afvragen??!!
Graag dus het filmpje terugplaatsen met de reacties.
De democratie en de waarheid zoekende mensen danken u voor uw inkeer.
Laat de VN zich nu vooral bezig houden met Zwarte Piet, en ons veroordelen voor een traditioneel kinderfeestje waarbij een veronderstelde neger een imaginaire alleswetende, maar blanke kindervriend zou helpen. Over de Mensenrechtenschendingen in Afrika, het Midden Oosten of elders horen we ze nooit of niet vaak.
Blanken zijn gewoon endemische racisten, en alle ellende in de wereld is hun schuld.
Ze moeten daarvoor boeten met hun welvaart en hun welzijn.
Hen is de oorlog verklaard, en de honderdduizenden soldaten die voor de herverdeling gaan zorgen en de rug van de Europeanen gaan breken zijn al onderweg.
We zijn gewaarschuwd. Maar slechts weinigen hebben er oren naar.
Het lijkt velen geen barst te schelen; houden zich enkel bezig met de overvloedige brood en spelen: Hapje Tapje, Marktrock, Beleuvenissen, Gentse feesten, Rock Werchter, Pukkelpop, het voetbal, de Kleurenloop, TV-kijken, het Bal van de Burgemeester en zijn pensenkermis …… U mag het lijstje verder aanvullen.
http://nageltjes.be/wp/?p=19129
Video Player

Koning van Saoudi Arabië beveelt 28 onthoofdingen van de verantwoordelijk geachte personeelsleden in het Mekka ongeval.

Onderstaand filmpje werd door FB verwijderd, maar op Nageltjes is het nog steeds te bekijken.

Je bent tijdelijk geblokkeerd van het plaatsen van inhoud
Deze tijdelijke blokkering duurt 24 uur en je kunt tijdens deze blokkering geen berichten op Facebook plaatsen.
Houd er rekening mee dat de accounts van personen die herhaaldelijk berichten plaatsen die niet zijn toegestaan op Facebook permanent kunnen worden uitgeschakeld.
We hebben iets wat je hebt geplaatst verwijderd
We hebben het onderstaande bericht verwijderd omdat dit in strijd is met de richtlijnen voor de Facebook-community:
De koning van Saoudi Arabië ( huidige voorzitter en Lid van de Mensenrechten commissie van de UNO ) heeft de onthoofding bevolen van de 28 personeelsleden die verantwoordelijk worden geacht voor de dood van ca 1300 Haj Mekka-pelgrims door de kraan die er omviel. De onthoofdingen gebeurden onmiddellijk na de veroordeling door de koning.
En daar zitten onze leiders mee thee te slurpen.
Daar moet zeer veel geld mee verdiend zijn.

Geen opmerkingen: