Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 januari 2012

Armoede neemt toe in belgië. Dat is normaal

De kans dat een belg in de armoede verzeild raakt, bedraagt 20,8 procent. Voor alleenstaande ouders loopt dat cijfers zelf op tot 35 procent. Dit blijkt uit het jongste rapport van de Europese Commissie over de arbeidsmarkt en de sociale situatie in Europa.
Van de totale belgische bevolking leeft 14,6 procent in armoede,

Binnen die groep de armoede zelf stijgt. 12,6 procent van de Belgische bevolking leeft in een werkloos gezin, wat neerkomt op een stijging met tien procent. Ons land scoort daarmee slechter dan het Europese gemiddelde (9,9 procent).

Nu zou ik eens willen weten hoeveel 'nieuwe belgen' tot die groep behoren, hoeveel er doen alsof ze arm zijn, en hoeveel er niet met geld konden omgaan, hoeveel er al via verschillende programma's gepoogd werd hen te helpen en hoeveel er in armoede hervielen.  Zulke mensen zijn er ook en meer dan men denkt. 
Recent dachten sommigen dat die bedelaars aan de Delhaize supermarkt in Kessel-Lo slachtoffer waren van de wegjagende supermarktbediende in plaats van dat bezoekers/klanten  slachtoffer zijn van een bende oplichters. De reflex van goedmensen met oogkleppen is dit. 
(Aan de communicatiedienst van Delhaize en de werknemer in kwestie: goed gedaan, want ik wordt niet graag lastig gevallen door georganiseerde bedelaars.)
Ze zullen het niet graag horen de diverse hulpverleners, want mensen willen nooit toegeven dat hun aanpak verkeerd is, maar moeten we niet dringend al die wollen-handschoen-methodes en clubjes eens evalueren en heropvoeden te beginnen van in het onderwijssysteem?
Ze hebben niets opgelost zo blijkt, maar kosten wel bakken geld. Dat kan misschien beter en efficiënter worden ingezet want onderhand zijn er hier al meer sociale werkers dan er hulpbehoevend zijn, en het lijkt me dat ze zich zelf in stand houden in plaats van zich op termijn meer overbodig te maken.

Dat de armoede hier stijgt is toch normaal?! 
We importeren armoede zelfs massaal en we exporteren kapitaal en ondernemingen. Daar tegenover staat dat Roemenië, Bulgarije enz hun armoede, hun probleemgevallen exporteren en dus worden ze relatief gezien rijker, aangevuld bovendien met geld dat hier 'geoogst wordt en ginder terecht komt. Hier wonen in een sociale woning, gratis zijn gebit en kwaaltjes laten verzorgen en leven van uitkeringen allerhande terwijl ze ginder naar plaatselijke norm mooie huizen bouwen.... Wanneer worden de schapen van de kudde hier wakker?

In Gent schreef sinds 30 juni de politie 51 gemeentelijke administratieve sancties uit tegen bedelaars op basis van een nieuw reglement die de overlast van bedelaars moest tegengaan. Daarbij zaten sancties tegen bedelen met dieren, agressief bedelen en bedelen tijdens de Gentse Feesten.
45 daarvan zijn helaas echter geseponeerd omdat het gerecht niet kan vervolgen omdat de bedelaars geen vast adres hebben. De politie doet dus zijn werk, maar de praktijk werkt ons tegen.'     HAHAHA!
Ben ik tegen solidariteit en hulpverlening?
Nee!
Maar wel tegen hulp aan iedereen, tegen elke prijs en zonder controle op bewuste of onbewuste of gegroeide misbruiken en uitwassen zowel vanwege de helpers als de geholpenen. 
Voor mij telt het eigen volk eerst, een uitdrukking en principe dat iedereen in realiteit in de wereld toepast en kent , maar daarom niet uitspreekt of durft uitspreken. Ik word niet meer week van het bespelen van de gevoelige emotionele snaar, integendeel merk ik hoe langer hoe meer. Bij mij heeft het gezond verstand terug zijn verdrongen plaats ingenomen.

Armoede kan alleen bestreden worden als de hulpverlening meer oplever dan ze kost. Dat is een gouden regel in de economie ( het verstandig omgaan met middelen en mogelijkheden) en de natuurwetten. Alle andere dingen zijn gedoemd om te falen want ze bewerkstelligen per definitie een stijging van de armoede.

Geen opmerkingen: