Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 januari 2012

'Geen asielaanvragen!'


'Geen asielaanvragen!' staat te lezen op een briefje op de deur van Eddie De Block, burgemeester in Merchtem en broer van staatssecretaris voor asiel en migratie Maggie De Block. (Ja politiek is een familieaangelegenheid in onland) Broers, zussen, zoons en dochters staan altijd bovenaan een lijst te pronken. De rest moet als bladvulling maar aanschuiven op onverkiesbare plaatsen.)

Hij is het namelijk beu dat zijn spreekuur tegenwoordig gevuld wordt met asielzoekers die hopen dat hij de band met zijn zus aanwendt om hen te helpen. 
Gelooft u het niet?
Het stond zelfs in de krant tussen een aantal uitspraken van diverse bekende belgen !
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120112_157

Zal het briefje helpen?
Nee, natuurlijk niet, want asielzoekers kunnen geen Vlaams lezen, behalve misschien het woord 'Asielaanvragen'. Ze weten dat in onland Nee nooit echt Nee is, de aanhouder wint, en men allerlei middelen tot zijn beschikking heeft van zeuren tot bedreigen, om zijn zin te krijgen.
Dus: ALLE ASIELZOEKERS NU NAAR MERCHTEM!


Als het probleem voor zijn deur groot en erg genoeg wordt, gaat Eddie misschien eens een woordje praten met zijn zus. 
Maggie die, hondsloyaal, erger dan een slechte erfenis de portefeuille, asiel en migratie aanvaardde in ruil voor een goedbetaalde baan, een dik pensioen, extra voordelen en een hoop beloftes zal dan misschien eens uit eerste hand kunnen vernemen hoe gevaarlijk erg het gesteld is. Misschien begrijpen ze na wat overlast, geduw, getrek, verbale en andere agressie, dat ze altijd al mee de verkeerde zaak hebben verdedigd.
Maar dat zou maar één les zijn die ze zouden moeten leren. De volgende lessen gaan over Vlaanderen en de oprukkende macht der Franstaligen in BHV.

Geen opmerkingen: