Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 januari 2012

Verkast Annemie wel echt naar Antwerpen?

Een mededeling van Annemie Turtelboom (Open VLD  eigenlijk niet open, niet Vlaams en niet democratisch maar een regimepartij, lid van het politbureau van de EUSSR, waar Konijn de Leugenaar, alias Guynochio Verhofstadt, zweeft temidden van onverkozen potentaten).
Ze gaat de VLD van de ondergang trachten te redden.
In haar nieuwjaarstoespraak stelde ze dat ze komt wonen in 'de stad waar migranten Sinjoren willen worden'.

Ach de Trezebees, de akela, die van postje naar postje tippelt en aldus nergens lang genoeg is gebleven om iets te realiseren of te hebben bewezen, weet nog niet dat migranten helemaal geen Sinjoren willen worden, maar er de stad van 'A'llah willen vestigen, er een klein mekka willen van maken.
Het moet rampzalig gesteld zijn met de VLD dat ze in de groot Antwerpen in die vele voorbije jaren geen enkele mannelijke of vrouwelijke
interessante kandidaat hebben voortgebracht.
Turtelboom is de dweil die het braaksel  van Verhofstadt- Dewael-De Gucht - De Croo moet gaan opkuisen, communicatief sterk en bovendien een vrouw. Dat zal voor de volgende verkiezingen ook de poging zijn om hun zitjes en postjes in de andere regeringen en besturen te redden, want als Antwerpen valt dan is op zeer korte termijn Vlaanderen wellicht ook verloren voor de zonen en dochters van....

Uit haar uitspraak tijdens de nieuwjaarsreceptie blijkt dat ook zij de allochtonen gaat aanspreken en opvrijen, en dat ze van alles gaan beloven dat wij autochtonen dan weer mogen betalen en waarvoor wij vrijheden en rechten mogen inleveren. Ik zie ze nog in staat om zich te prostitueren voor dit electoraat, dat ze beloven de sharia te implementeren en no-go-getto's te creëren.
In het opbod voor de allochtone kiezer gaan ze wellicht nog verder willen gaan  dan Janssens en 'A'sociaal links.

Zoals Onckelinkx die zich verkiesbaar stelde in Schaarbeek doch in realiteit daar niet woonde maar bij haar nieuwe echtgenoot, betwijfel ik zeer dat Annemie wel echt naar Antwerpen zal verkassen. Inderdaad moet streng gecontroleerd worden of ze de boel niet oplicht.
Waarschijnlijk zal ze zich ook beschikbaar stellen voor het cumuleren van allerlei betaalde mandaten en postjes met voorkennis, politieke invloed en belangenvermenging, terwijl de kiezers die concentratie van macht en inkomen wilt afgeschaft zien.
Als ze dan toch echt in Antwerpen komt wonen, dat ze ook maar een serieuze inbraakbeveiliging plaatst, stalen rolluiken, een brandvrije garage en een wapen koopt om het tuig te lijf te gaan, want op de politie en het gerecht moet ze niet rekenen. Ook kan ze haar dochters al leren hoe ze kunnen voorkomen bespuwt te worden op school of op straat , en hoe ze een hoofddoek moeten knopen. Annemie zal ook af en toe eens haar dure auto moeten parkeren in de Seefhoek en er een wandelingetje maken rond schemertijd (zelfs overdag), liefst met haar juwelen, een duur mobieltje en geld in haar sacoche, dan wordt ze snel een ervaringsdeskundige zoals de echte autochtone Sinjoren. Dit alles uiteraard op eigen risico en kosten, niet verhaalbaar op de belastingbetaler via onkostennota's.
Als ze vijf keer in mekaar is geslagen, drie keer gehomejackt en een keer verkracht, dan pas kan ze in de trant van Kennedy zeggen : Ich bin ein Antwerpenaar.
Dan pas zullen de echte Antwerpenaars haar serieus nemen, maar waarschijnlijk zal ze dan ook in een heel andere visie en partij  zijn terechtgekomen dan de VLD.
Echter, van een baantje bij het Vlaams Belang zal ze wel nooit mogen dromen.

3 opmerkingen:

Fee zei

1 keer verkracht ???
Sorry, maar welke onbenul met een lul wil zulk vrouwmens verkrachten ende besodemieteren ???

Fee zei

Die heks laat alleman in haar gat zitten als 't maar iets opbrengt !!!

Fee zei

Het stomme volk dat op deze valse trien onbenul zijn/haar stem uitbrengt verdiend niet beter dan de bedelstraf.