Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 januari 2012

Het ene blondje is het andere niet

Op een Franse TV zender ontspon er zich een discussie tussen Marine Le Pen en
Anne-Sophie Lapix, de dienst doende linkse journaliste. Heel de discussie werd daarna door een andere linkse aanbidder verknipt en terug gemonteerd voorzien van wat tekst.
Het filmpje kreeg de titel 'La Belle et la Bête' ( De Schone en het Beest), en u mag drie keer raden wie de maker als la Bête bestempelt.
 Dat filmpje werd dan vol bewondering en hulpzaam bij een demoniserend artikel in 'Express' geplaatst dat waarschuwt dat de besparingen de kiezer duwen in de handen van Extreem Rechts van Marine Le Pen. ( Met een trap naar het Vlaams Belang hier natuurlijk)
Het Front National wint volgens het linkse journaille en de poco's steeds meer aanhang bij werknemers (40%) en bij de plattelandsbevolking (41%). De statistieken kunnen onmogelijk duidelijker zijn: dit zijn de mensen die het hardst lijden onder de besparingsmaatregelen en de werkloosheid. De mensen die de gevolgen dragen van decennia links wanbeleid, uitverkoop en corruptie.

Dus vond men het tijd om met het collage-filmpje de oplossingen die het FN bij monde van haar voorzitter aanbrengt te ridiculiseren in een poging ermee het FN te bestrijden.
Hier eerst het bewust gearrangeerde en verknipte filmpje dat ook in het artikel van Express werd geplaatst.
  
De prijs van alle goedkope producten uit lage-lonenlanden verhogen met 3%  zou veel geld in de staatskas brengen want ze compenseert de dumping en lage lonen ten voordele van de hier gemaakte producten en de hier te werk gesteld personen. Ze verstevigt de concurrentiekracht  van de Franse ondernemingen in eigen land. Socialisten konden lang de dalende koopkracht van mensen camoufleren door steeds  goedkopere producten, gemaakt door slaven en kinderarbeid, te laten importeren zonder invoerrechten. De scheeftrekking van de economie en het verdwijnen van banen en bedrijven naar lage loonlanden zou daarmee kunnen afgeremd worden en de consument zou het amper voelen. Een Chinese MP3 speler bvb zou dan ipv 15€  15.45€ kosten. Het linkse blondje, Anne-Sophie Lapix, dat haar economie-diploma heeft gekregen omdat ze haar linkse prof met sexy knipogen naar de mond praatte tijdens haar examens en in haar thesis wat de prof graag wou horen of bewezen zag, is diegene die de bocht uitgaat. Dat komt ervan met niet exacte vakken die die gegeven worden door linkse mensen die les kregen van linkse mensen, die op hun beurt les hadden gekregen enz.... . Lesgevers die zelf  nooit met hun voeten in de echte economie en het bedrijfsleven hadden gestaan/staan en tenzij als verbruiker, laat staan dat ze zelf ooit 1€ ondernemersrisico hebben gelopen, zelf 1€ hebben geïnvesteerd. zichzelf hebben   te werk gesteld, laat staan dat ze ooit 1 enkele werknemer een baan met eigen middelen hebben aangeboden.
Als ze dat al hadden gedaan dan hadden ze meteen via hun faling ontdekt dat linkse economie niet bestaat, gedoemd is om te falen. Noem mij 1 succesvol socialistisch bedrijf dat winstgevend is zonder subsidies?? Inderdaad, dat bestaat niet en heeft nooit bestaan. De tijd van de linkse Coöperatieven herinneren zich nog weinigen, maar geen enkele overleefde. Men kon er na een tijdje alleen maar de vergelijking met de oudmodische spullen en de lege rekken uit de Sovjet-Unie maken. Ze werden geleid door de partijfiguren, men stelde er alleen  mensen van de partij te werk via partijkaartdiscriminatie ipv competentie-criteria. Ze zijn allemaal de fles opgegaan zoals in de socialistische en communistische prachtlanden.
Alleen een bedrijf dat geld verdient kan zijn mensen goed betalen. Alleen een gezonde staat met gezonde ondernemingen kan een gezonde sociale politiek voeren. Het is niet wie er het eerst is: de kip of het ei, het is overduidelijk dat er eerst de kip is en altijd was vooraleer de linkse klapdeuren eieren mogen eten.
Wilt iemand dit korte lesje realistische basis-economie door de strot van het linkse blondje rammen, zoals zij dat altijd bij anderen plegen te doen? Hier gaat zij immers iets van opsteken en gaan wij beter van  worden.

Geen opmerkingen: