Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 januari 2012

De belastingverhogingen komen er aan.

Het is makkelijker nieuwe belastingen te heffen dan subsidieslurpers van hun infuus te halen. Aangezien de de Loodgieter Dehaene mee het Dexiadebacle heeft mogelijk gemaakt zijn er dus grote verliezen en minder inkomsten bij de gemeenten terwijl de kosten en verplichtingen, vooral van sociale aard, blijven stijgen.
Zo is het het gemeentebestuur van Waasmunster die het jaar inzet met een verhoging van de belastingen op het bezit van een tweede verblijf in de gemeente. Er zullen overal wel nieuwe belastingen opduiken, en sommige steden, zoals Mechelen, zijn daar altijd zeer creatief in geweest, crisis of niet.


Marokkanen, Turken enz.. met een tweede en meerdere verblijven in hun echte vaderland die betalen geen belastingen. Dus zijn veel huizen in Waasmunster (en elders) die door buitenlanders bewoond worden eigenlijk tweede verblijven.
Deze belasting is er alleen voor mensen met één enkele nationaliteit of voor mensen die niet of niet kunnen frauderen.
Als de gemeenten teveel onderzoek doen  dan worden ze aangeklaagd voor het schenden van allerhande wetten en mensenrechten. Alleen de rechten van domme belgen en belastingbetalers, vooral Vlamingen, mogen zonder beperking worden geschonden.

Geen opmerkingen: