Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 januari 2012

Lucky9 zei...

Anoniem lucky9 zei...  


(op het artikel "Ik ga ze uitwuiven op Zaventem, echt waar!")
(Red.: Lucky9, jouw goede wijn hoeft geen krans. Ik hoef er niets aan toe te voegen))

Linkse intellectuelen combineren relativisme met betrekking tot plaats met absolutisme maar dan met betrekking tot tijd.
Hun voorouders (van de kruisvaarders tot Columbus) waren grote schoften, maar kijk eens hoe goed ze zelf zijn omdat ze dat durven bekennen! Moedig en bewonderenswaardig dat zo iets is! En moed dat het vergt!
Slavenhandel door de Arabieren? Nog nooit van gehoord mijnheer! Steniging van overspelige vrouwen omdat die verkracht waren? U bent islamofoob! Afslachting van Christenen, hindoes en bhoedhisten omdat het christenen, hindoes en bhoedisten zijn? U bent een vuile racist!
Zo argumenteren linkse intellectuelen.
Cultuurrelativisme in combinatie met simultaan tijdsabsolutime , maar verklaard ex absurdo omdat ze, als ware het een natuurwet, menen te mogen beweren dat dat het westen automatisch abject en verwerpelijk is.
Bij een conflict tussen een minderheid en een meerderheid, kiest de linkse intellectueel altijd voor de minderheid.
Kijk eens hoe goed hij zelf is!
Hij werpt zich op voor de zwakkere die zich weigert aan te passen.
Behalve als die minderheid blank is zoals in Zuid Afrika of Westers is. Geen probleem voor de linkse intellectueel, want dan heeft de wet van het abjecte westen in elk geval absolute voorrang.
Dan kan voor een linkse intellectueel een Vlaamse meerderheid nooit de zwakkere zijn zoals in België, en kan een Joodse minderheid nooit minderheid zijn zoals in Nederland.
Vrouwenbesnijdenis, hoofddoekjes, apartheid, homofielen en seksuele segregatie zijn natuurlijk pijnlijke punten voor deze linkse leugenaars.
Hun oplossing voor deze dilemma's is al even potsierlijk als hypocriet: schoffeer een katholiek! En blijf dat lang genoeg doen tot de aandacht van uw eigen leugens afgeleid is.
Je zou ze voor minder gaan uitwuiven op Zaventem!

1 opmerking:

lucky9 zei

Dank U Griffon
ik schreef: "Hun oplossing voor deze dilemma's is al even potsierlijk als hypocriet: schoffeer een katholiek! "

Vandaag is het al zo ver: Het Brussels parket gaat massaal verjaarde misdrijven onderzoeken bij de Belgische bisschoppen.

Ze hebben blijkbaar niets beters te doen dan de aandacht af te leiden van wat er werkelijk van belang is.