Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 juli 2010

Blijft nog de vraag van Ray

Wat zullen de Waalse demandeurs de rien toestaan aan de Vlaamse Allesvragers ? Een Waalse premier zal meer geneigd zijn tot toegevingen aan de Vlamingen, dat is zuiver psychologisch. Maar meer dan symbolische gestes kan di Rupo zich niet veroorloven en De Wever van zijn kant moet die verkopen als Vlaamse overwinningen. De grootste vijand van De Wevers welsprekendheid is natuurlijk de politieke werkelijkheid.
Voor het volledige artikel : ANGELTJES natuurlijk
En ook een van de grappige politieke cartoons die ik er vond

Geen opmerkingen: