Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 juli 2010

Aanstelling Brugse bisschop lokt 1.500 gelovigen

...lokt 1.500 gelovigen.. Dat is een gepaste titel die de Gazet van Antwerpen koos. De gelokte mensen ontsnappen niet, en waarschijnlijk nooit meer, aan de indoctrinatie van kleinsaf door de kerk. En ook nu weer werden ze gelokt, al beseffen ze dat zelf niet en zullen ze boos beweren dat ze het uit eigen vrije wil doen. Als kind werd er al met hun geest geknoeid om hen verhaaltjes te doen geloven die een zonder religie opgegroeid mens nooit zou slikken op zijn twintigste. Fabeldieren/mythologische wezens, mirakels, heiligenverhalen, fata morgana's, waarzeggerij, goddelijke catastrofes en straffen en psychologische hocus pocus, dit alles in dienst van de macht en het geld. Door alle eeuwen heen hebben mensen geleden onder godsdienst en is het ook vandaag nog de belangrijkste oorzaak van oorlog en misbruik. Vredelievend en kindvriendelijk zijn al de godsdienstfanaten geenszins, tenzij men heilige oorlog en pedofilie geen eufemismes vindt. Geen frank belastinggeld mag nog naar godsdienst gaan. Ik zou eraan vast moeten schrijven: ...want godsdienst is oorlog.

Geen opmerkingen: