Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 juli 2010

Turtelboom overweegt verplichting Kids-ID

dinsdag 27 juli 2010 Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) wil na de zomer bekijken of de elektronische kinderkaart verplicht kan gemaakt worden vanaf de geboorte, om een overrompeling van aanvragen bij de gemeentelijke diensten in de toekomst te vermijden.

Het was de titel in  De Standaard met daarin het woord kids-ID dat mijn haar recht deed komen van ergernis. Ik vind dit anglicisme getuigen van ongeloofelijk achterlijk populisme en belachelijk 'cool' doen, (nog zo'n woord waar mijn maag van keert) Als er dan nog iemand 'high five' bij roept, dan krijgt die meteen mijn vijf in zijn gezicht.


Wat een taalarmoede, en dat door ministers en in kranten die beweren kwaliteit te leveren.Van Bert Anciaux had ik zoiets verwacht, die spreekt ook altijd over zijn kids. Ook bij hem doet het geen zeer.
 
Vlamingen die zo weinig respect hebben voor hun taal, hun cultuur, moeten niet verwachten respect te krijgen. Ze worden gerold en uitgelachen, meestal achter hun rug. Ik lach ze hier uit die Ketnetters, vlak in hun gezicht!

Geen opmerkingen: