Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 juli 2010

Habemus een nieuwe loodgieter

Het regime slaakt een zucht van opluchting. Voor hun is er witte rook uit de schouw gekomen want ze hebben een nieuwe loodgieter gezocht en...  gevonden.
De nieuwe loodgieter begon zijn maidenspeech na het bezoek aan de koning al met 'bonsoir'. Als republikein kan een bezoek afleggen bij, en een opdracht aanvaarden van een koning al tellen voor zijn geloofwaardigheid. Wanneer hij daarna nog opent met 'bonsoir' dan slaat dit alles. We kunnen dan zelfs beginnen vermoeden dat hij ook de ring van zijn majesteit heeft gekust met een hoofse onderdanige kniebuiging.
In plaats van dat hij vroeger met een vrachtwagen valse briefjes over de grens reed om de transfers aan te klagen, ziet het ernaar uit dat hij de chauffeur gaat worden van de vrachtwagen met echte bankbiljetten. Voor Di Rupo is dit immers een breekpunt, en dus zonder geld geen regering.
Maar wat mij uitermate verontrust is dat men de financiële put van de sinterkaasfeestjes van de afgelopen jaren ook wilt gaan vullen met nieuwe inkomsten, een eufemisme voor nieuwe belastingen.
En waar beste lezer valt er geld te rapen?? Bij de werkende, sparende en ondernemende Vlamingen die bovendien nog een extra bijdrage zullen leveren via de duizenden flitspalen en verkeersboetes, via vermogensbelasting, via erfrechten en of via CO2 trucken. Wees gerust de sanering van de Griekse toestanden en de de gevolgen van immigratie zullen door de Vlamingen worden betaald en zal nog meer ondernemers ontmoedigen.
Deze waanzin kunnen wij ons besparen door onafhankelijkheid te eisen, want zonder anker zinken we niet en varen we sneller. Of zijn de Vlamingen chronische massochisten?

1 opmerking:

Foxy zei

Of Vlamingen chronische masochisten zijn is een vraag die ik mezelf ook al gesteld heb, dat ofwel lijden Vlamingen massaal aan het Stockholm-syndroom.
Ik heb mij al zo dikwijls afgevraagd wat de reden is om zich te laten verknechten. Als we die reden moeten kennen dan zou er misschien iets aan gedaan kunnen worden.