Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 juli 2010

Rode Halve Maan bij Duitse Rode Kruis.


Met verschrikking stelden in de avond van 19 juli 2010 de kijkers van de Duitstalige RTL vast hoe ver de islamisering van Duitsland al is gevorderd.

In de uitzending "Extra" om 22u15' werd een rampoefening getoond waarbij de airco/luchtbehandelingssystemen van de ICE gesimuleerd uitgeschakeld waren.
Men wou met dit experiment vaststellen hoe mensen reageren bij hoog oplopende temperaturen.
Deze oefening vond plaats onder controle van het Duitse Rode Kruis.
Vele Duitse kijkers konden hun ogen niet geloven toen ze vanaf minuut 12:33 de hulpverleners zagen met hemden waarop naast het Rode Kruis ook de rode Halve Maan was gedrukt.

"Is het straks zover dat de Duitsers even snel geholpen zullen worden wanneer ze zich bekeerd hebben en de koranverzen kunnen citeren?  Hoe lang zal het nog duren tot de rode halvemaan prijkt op de Duitse vlag?"  vraagt iemand zich af.


Enkele andere Dutsers reageerden onthutst als volgt:

" Opdat de moslim zich niet door het kruis gemissioneerd zou voelen en daarmee zou afzien van zijn redding."( !?)

" En ooit verdwijnt dan het kruis!"

" Mijn oma zei altijd;" deze lieden zijn om hun problemen te benijden."

" Is zoiets niet een soort godslastering, een misbruik van religieuze symbolen? Van beide zijden uit gezien. Dus moet het kruis verdwijnen."

Interessante combinatie.... het is zeker een integratiepoging waarbij de andandere  religie geleidelijk wordt verdrongen.... maar wie is de initiator ( aanzetter) daartoe?

" Wanneer overal ter wereld Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan steeds tesamen zou gebruiken zou daartegen wellicht niets in te brengen zijn.
Dan zou men het Rode Kruis kunnen vragen of dergelijke initiatieven afgesproken of te verwachten zijn en vanaf wanneer daarmee rekening moet worden gehouden."

"Dit toont ons hier ook , zoals bij de inzet van politie, waarheen De Reis heen moet gaan!
Wie zo lichtvaardig van symbolen afziet, heeft geen wil tot verdedigen meer. Die werd door allah klaarblijkelijk al verlamd!"

De oorspronkelijke melding van deze uitzending en andere reacties vindt u op Politically Incorrect
Zonder verdere commentaar, behalve:" Hoe zit het in dit onland?"

Geen opmerkingen: