Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 juli 2010

Het natuurlijk evenwicht

Soms moet men eens een buitenlandse krant lezen om te weten wat er in dit land gebeurt. Zo las ik het Nederlandse "Het Parool" en zag daar tot mijn verbazing enkele krasse uitspraken staan door Karl-Heinz Lambertz. Je weet wel, die koninklijke Onderhandelaar die de regering van nonkel kruk Leterme op de been moest helpen, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap

'3 opties voor Duitstaligen bij einde België'

EUPEN - "Als België uit elkaar valt, zijn er drie mogelijkheden voor de 74.000 Duitstaligen in het oosten van het land: aansluiting bij Duitsland, aansluiting bij Luxemburg of de oprichting van ''een onafhankelijk staatje à la Liechtenstein''.

Dit heeft Karl-Heinz Lambertz gezegd, de minister-president van de Duitstalige gemeenschap in België, aldus Belgische media maandag.

Lambertz denkt echter dat België voorlopig niet uit elkaar valt, ondanks de ruzies tussen Vlamingen en Walen: ''Persoonlijk denk ik niet dat we naar een splitsing gaan.''

België, dat eerst tweetalig was, kreeg er na de Eerste Wereldoorlog een derde taal bij toen Duitsland het gebied rond Eupen en Malmédy moest afstaan, voegt "Het Parool" hier nog aan toe voor de Nederlanders. Misschien is dit ook wel nodig voor de vele "belgen".

Als nationalisten gunnen wij van harte de terugkeer van het Duitstalige landsgedeelte bij Duitsland, waar ze van nature thuishoren los van alle veroveringsdrang en oorlogszucht die koningen en keizers tijdens de eerste wereldoorlog nog hadden.

Het was toch de moord in Sarajevo op de kroonprins van Oostenrijk, een zeer nabij familielid van Lorentz von Habsburg, ( de man van prinses Astrid), en de Duitse keizer Willhelm die de oorlog verklaarden in 1914?
Albert 1 van Duitse afstamming, gehuwd met een Duitse prinses Elisabeth, en nog niet zolang op de belgische troon voor zijn familie, moest er vechten tegen zijn eigen familie.
Herinnert u zich ook dat er toen wel geen enkele Royal of  hoge adel is gesneuveld, alleen maar 'het plebs', paysans (1) genoemd in hoge kringen. Paysans Flamands vooral, gecommandeerd in het Frans, want de elite sprak toen, en nu net geen 90 jaar later Frans. ( surtout ' entre amis' of dachten jullie dat de koningen prinsen en prinsessen en de chichi thuis Vlaams spr(a)eken)
 
Ook wij Vlamingen waren na een eerdere oorlog en een klein oorlogje tussen nieuwe keizers en oude royals, ingelijfd en onderverdeeld om te dienen als bufferstaatje.  
Wij begrijpen dus de verzuchtingen die de Duitstalige gemeenschap heeft, zoals het water naar de zee moet vloeien.
Het Vlaamse water kan sinds 1585 ( de val van Antwerpen en de vlucht van honderdduizenden Vlamingen naar Nederland) ook niet meer naar haar natuurlijke zee vloeien. Maar water laat zich niet temmen door kromme wetten en nostaligische verzuchtingen van regimes. Geen enkele dam is sterk genoeg wanneer de orkaan uitbreekt.
 
Een aansluiting bij Luxemburg zou misschien een vergissing zijn, en ik hoop dan ook dat daarover eerst het volk echt zal geraadpleegd worden. Alleszins wordt het dan hun eigen gekozen bestemming of vergissing.
 
Een onafhankelijk staatje? Dat lijkt me nogal raar en ver gezocht voor een gebied dat nog maar pas werd afgescheiden van Duitsland. Een land dat het trouwens
cultureel, sociaal en economisch erg goed doet en de hereniging zou toejuichen als ware er een tweede 'Berlijnse muur' gevallen. Het zou een historische vergissing blijken, maar misschien heeft Karl-Heinz Lambertz de ambities om president, koning of groothertog te worden? Prins carnaval, dat is hij al sinds hij koninklijk onderhandelaar was. Dat kunnen ze hem nooit meer afnemen..
 
Prinz Karl-Heinz I Von Eupen zu Malmedy ontmoet Albert II, dernier roi de belgique

En staat er tot mijn verbazing geen 4de mogelijkheid bij: de aansluiting bij Wallonië ?!
Dat kan alleen maar betekenen dat ze het helemaal niet zien zitten om de rol van de Vlamingen als paysans (1) over te nemen, betutteld te worden, gebrekkig Frans te moeten kwekken, hun hele toekomst via transfers gemolken te worden, hun kleine gebied volgeplant zien worden met flitspalen enz...
 
Ik ben eens benieuwd wat der könig Albert II van Karl Heinz' uitspraken zal denken, hoe de belgicisten en de Waalse politici hierop reageren, hoe men Karl Heinz in het bad zal proberen te houden.
 
 In een Europa van Volksstaten in plaats van Europa van Staten, moeten de Vlamingen onafhankelijk kunnen worden, eventueel kunnen kiezen aan te sluiten bij Nederland. Zo ook gunnen wij de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk, de aansluiting van de veroverde Oostkantons bij Duitsland.
Gedaan met alles drie keer te moeten vertalen, gedaan met toespraken in drie talen en vertaalde wetten uit het Frans. Dat zou een enorme besparing betekenen voor  'het volk' en dus de koopkracht vooral van de laagste inkomens gevoelig verhogen zonder de lasten op arbeid te verhogen en onze economie te schaden! Dat wilt toch iedereen?
 
Waar ik tegen ben is de recente vuile oorlog: bezetting door immigratie. Ik ben dus tegen de onafhankelijkheid van Kosovo bezet door geïmmigreerde Albanezen, tegen dezelfde dreiging van een maghrebijns/frans Brussel, een antillaans Amsterdam, het kalifaat Parijs en het Pakistaanse London.
 
Waar ik voor ben: een onafhankelijk Baskenland, een onafhankelijk Wales, een onafhankelijk Schotland, want wij vinden het toch normaal dat Hongarije, Finland en Tibet onafhankelijk zijn of worden?
 
(1) Uit de franstalige Wikipedia: Un paysan est une personne tirant des ressources de la nature proche de son habitat. Il peut adopter (Synonymes accepter, admettre, approuver, assimiler) ou subir (endurer, supporter, ex .Subir l'humiliation. Synonyme éprouver)  une économie de subsistance. Een boer is een persoon die grondstoffen onttrekt aan de natuur in de naaste omgeving van zijn woonplaats.  Hij kan een economisch bestaan aannemen/toestaan of ondergaan.
 
Ik zou bij de historische refereringen voetnoten kunnen plaatsten met verwijzingen naar links en boeken, maar als jullie dit kunnen lezen kun je het zelf ook vinden op het internet

Geen opmerkingen: