Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 april 2012

Met de borst vooruit

In Parijs hield de Oekraïnse vrouwenbeweging Femen, samen met enkele Franse activistes een betoging tegen de beperkingen op de vrouwenrechten door de islam.
De krant schrijft 'de strenge islam', maar dat is een eigen toevoeging om de betoging en de eisen wat af te zwakken, want nergens stond er  het woord 'strenge' te lezen.

Dit is pas een vrouwenrechtenorganisatie, die het durft de onderdrukking via religie aan te klagen. Die onderdrukking van vrouwen is soms subtiel en sluipend, via opvoeding en preken aangepraat, wordt vaak door hen geaccepteerd of gedoogd omdat dit zou zijn opgelegd door een god of een profeet. Vaak gaat het er dwingender en gewelddadiger aan toe en worden gehoorzaamheid en aangepast gedrag er wel in geslagen. Daartussen bevinden zich allerlei nuances en gradaties, en menig zichzelf progressief noemend mens accepteert de seksuele segregatie en ongelijke behandeling van vrouwen in naam van religieuze of culturele vrijheid.
Ik vraag me dan af wat hun mening is over gedwongen/gearrangeerde huwelijken, over kannibalisme, over beestachtige religieuze 'halal' en 'kosjer' slachtingen.
De vrouwenrechtenorganisaties van hier zijn een koffiekransje vol gefrustreeerde vrouwen  die geen leven hebben zonder hun enge clubje, en die om het voor uitsterven en overbodigheid te behoeden desnoods met de duivel een pact zouden sluiten. De vrouwenbewegingen hier hebben niets meer met epancipatie te maken maar lijken meer op een zelfhulpgroep en een bezigheidstherapie. Ze zien overal glazen plafonds, een plafonds die ze door hun gedrag vaak zelf  creëerden. Ze zoeken hun falen nooit bij incompetentie, gebrek aan leiderschap, ongemotiveerdheid, jaloezie, onmogelijkheid te functioneren in een competente wereld die hoge persoonlijke en familiale eisen stelt. Vraag mijn hoog opgeleide carièrredochters en hun beste vriendinnen voor wie en met wie ze liefst samenwerken, en dan blijkt hun antwoord duidelijk: "mannen" te zijn boven  feministen van de lokale soort. Zo zie je maar.
Geloof me, Ik hou van alle drie mijn kinderen even veel, ik heb mijn dochters gelijkwaardig aan mijn zoon opgevoed, en hen meegegeven dat ze voor geen man moeten onderdoen of buigen, doch ook nooit hun vrouwelijkheid mochten verloochenen. Bewust van hun eigen rechten en mogelijkheden zullen ze nooit 1 mm achter hun man aanlopen maar ernaast. En daar ben ik trots op!

We moeten ook realistisch zijn: totale gelijkheid tussen mannen en vrouwen zal er nooit zijn, want dat kan slechts wanneer morgen ook mannen kunnen zwanger worden. (wie weet? ....ooit wel?)
Er blijft een verschil in kracht, aanpak, bouw, emotie, interesses, hormonen...
Die hormonen bepalen veel,  ook waarom mannen van vrouwen houden en ze er voor ons zo aantrekkelijk uitzien.
Ik vind dat geen probleem, en minder nog een reden om vrouwen niet dezelfde rechten te geven als mannen.
Vrouwen mogen dus met hun borsten bloot lopen, net zoals mannen.
Nu was dat in Parijs een vorm van protest, maar ik hoop dat vrouwen het morgen het ook mogen en doen, gewoon omdat het warm is.
Echte mannen horen zich maar te kunnen bedwingen, goedschiks of kwaadschiks, in plaats de schuld voor hun gedrag op de vrouwen te steken

Voor de mannelijke lezers die ook een foto willen zien van de plaatselijke vrouwenrechtenorganisatie volgt eerst een waarschuwing: opgepast, kan tot grote ontgoocheling leiden!
 Ze beloonden zichzelf met eigen applaus en zelfgebakken koekjes.

Maar ondertussen, in de keuken van een zekere Mohammed...
Sommige naïevelingen denken dat acties tegen de islam overdreven zijn, vrouwen zou beroven van hun religeuze 'vrijheden' en cultuur?
Dan hier een tekst zoals die voorkomt op een Nederlandse website. Lees zeker  de passages die ik geel markeerde. Dat u hierin de titel herkent van een bekende film is niet toevallig,want hij is ontleend aan de islamitische sharia.   http://www.islamcity.nl/islam/Manieren/is-het-dragen-van-niqaab-verplicht.html

Niqaab is het bedekken van het gezicht (voor een vrouw). De vraag of dit verplicht is, is een vraag die vaak wordt gesteld. Dr. Muhammad Ismail zegt in het boek “The HiJab…Why?” dat de hiJab het gehele lichaam moet bedekken. Dr. Muhammad Ismail heeft zijn motivatie uit het boek “The Return of the HiJab, Part 3”. Want de auteur van dat boek, “The Return of the HiJab, Part 3”, is het mee eens met het gegeven dat de vrouw zowel haar gezicht als handen moet bedekken (en uiteraard de rest van het lichaam.)

Sommige geleerden zeggen dat het voor de vrouw wel toegestaan is om haar gezicht en handen niet te bedekken, mits zij niet voor fitna zorgt. Zij zeggen als:

1)zij erg aantrekkelijk is en een zeer mooi gezicht heeft, en prachtige, fluwelen handen, en
2)ze leeft in een omgeving waar de mannen om fitna smeken en hun blikken niet neerslaan, dan is het voor haar verplicht om zowel haar gezicht als handen te bedekken. 


Gezien de omgeving en situatie waarin we leven, is het voor de vrouw beter om niqaab te dragen. En Allah weet het best.

Lees ook de correcte hiJab.

Door Aboe Soufyan

Bron: The HiJab…Why? , van Dr. Muhammad Ismail

Geen opmerkingen: