Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 april 2012

De blunder van Bourgeois & Co

De Vlaamse overheid brak vrijdag met het ‘diplomafetisjisme
' het overdreven belang hechten aan diploma's. Wie de nodige beroepservaring heeft en die kan bewijzen, kan voortaan ook zonder het geijkte diploma worden aangeworven bij de Vlaamse overheid, zegt minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois (N-VA). ‘Diploma's blijven belangrijk, maar ze zijn niet meer de enige manier om te bewijzen dat je over gevraagde competenties beschikt.'
Het personeelsstatuut van de Vlaamse diensten wordt aangepast. Maar eerst moet nog worden onderhandeld met de vakbonden. Bewijzen dat men elders – buiten de school – competenties verworven heeft (EVC), gebeurt vooral via de VDAB. De federale selectiedienst Selor zette ook al stappen in die richting: daar werkt men met een instapkaart die competenties aantoont. 

Sommige mensen vinden dit een goede zaak.
Ik vertel jullie waarom ik dat geen goede zaak vind:
Dachten jullie dat dit was om de Vlamingen aan een baan te helpen? Zou het kunnen dat men hiermee de allochtonenquota bij de overheid fors wilt gaan optrekken? Om de regeringsdoelstellingen te halen, enkele acute en chronische problemen oplossen door ze zoals gewoonlijk onder de mat te vegen? Wees maar gerust, het zijn deze twee redenen.
Kunnen we dan straks maar niet meteen de lat in de scholen en de universiteiten verder naar beneden halen? Of ze misschien gewoon afschaffen.
Dit: 'iedereen een diploma!' is een kreet zoals ' iedereen rijk!' .
Nee, een diploma is een bewijs van een zekere capaciteit, een maat voor geleverde prestatie en inzet, nog steeds een maat voor intelligentie. Wanneer een werkgever geen staat kan gaan oop de waarde van een diploma of getuigschrift, dan moet hij zelf strenge evaluaties en tests uitvoeren (als hij dat al zou mogen), dan moet hij nog grotere risico's nemen doordat hij ook veel te maken zal hebben met gepatenteerde leugenaars, bedriegers en overgemotiveerde linkse multiculaanhangers bij de verstrekkers van getuigschriften. Waarom binnenkort geen speciale spookfirma's die met neparbeid voor het bekomen van een uitkering ook nep getuigschriften uitschrijven voor het bekomen van een interessante baan waarvoor mijn en uw kinderen in een school, aan een universiteit moesten ploeteren.
Dit gaat natuurlijk de motivering van veel schoolgaande jongeren aantasten, de concurrentie via een soort 'positieve discriminatie nog groter maken.
Er bestaan hier al geëigende middelen om een diploma te behalen via vrijwel overal ingericht avondonderwijs, tweedekansonderwijs, en centra voor middenstandsopleiding. Het kost natuurlijk veel meer moeite, maar dan had men maar beter op school moeten presteren. Of mogen sommigen die stappen dan maar overslaan eerst geld gaan verdienen terwijl de anderen studeren, en uiteindelijk er een evenwaardig diploma aan overhouden?
Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik het onderwijssysteem van vandaag niet grondig veranderd wou zien, waarbij praktijk en vaardigheden een even belangrijke rol spelen als theorie, geheugenwerk enz...
De wereld verandert, maar hopelijk niet zoals Geert Bourgeois (wel zeker zijn kabinet en influisteraars)  en andere regimelui ons voorbereiden.

Oh ja, ik maakte zoëven ook nog de bedenking dat het zo al heel gemakkelijk wordt voor allochtonen om hun diploma's en getuigschriften hier te homologeren. Niet alleen kan de kwaliteit van die documenten onvoldoende worden gecontroleerd, maar ook is het in veel landen ter wereld eenvoudig te vervalsen of mensen om te kopen. Kijk maar naar Congo en omstreken, voor een paar euro maken ze daar elke stempel en elk document na dat u zich kunt voorstellen, en ze zijn lang niet de enige experts daarin. Stel je voor wat mogelijk is in een land met meer technische mogelijkheden. En ja, zelfs hier iis het ook nog mogelijk. Kijk maar naar Freya Van den Bossche, zullen sommigen opmerken...Oh ja, vooraleer er iemand begint te steigeren: ik vind dat opgedane ervaring en zelfstudie zeer belangrijk zijn en een beoordeling/waardering gepast en interessant is ; maar dan wil ik wel zeer strenge controle en afleveringscriteria. Zonder dat blijven ze gewantrouwd en niet veel waard, net zoals een diploma van een Soedanese universiteit in vergelijking met een diploma van Oxford, Harvard of Cambridge.

Geen opmerkingen: