Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 maart 2015

Soms verdien je de trap onder je gat, en zet dit aan tot nadenken


Geplaatst op 29/03/2015 door 

In het Nieuwsblad verscheen nogmaals een artikel over een Vlaams Belanger die uit de Christelijke vakbond , het AVC, werd gezet wegens zijn lidmaatschap en mandaat van de gehate partij. Alain Verschaeren doet zijn beklag in de krant over zijn uitsluiting, over de maatregel die hij als discriminatie ziet.

Eindelijk zeg! Hoe lang was hij er anders nog lid van gebleven?
Ik kan dit dus alleen maar toejuichen.
Het geeft daardoor ook nu of later de mogelijkheid om ACW trollen uit te sluiten van elke deelname in/aan door echte Vlaamse non-multicul-patriotten gestichte organisaties/verenigingen en evenementen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat voordeel moet men er soms zelf van maken.

Ik begrijp niet dat mensen als Alain Verschaeren, (hij dan nog VB mandataris en plaatselijk bestuurslid van de partij), nog steeds aangesloten waren/zijn bij een kleurvakbond. Mijn verontwaardiging dat ze er nog steeds bij zijn is vele malen groter dan mijn verontwaardiging over hun ontslag. Er zijn niet alleen alternatieven als o.a. de Hulpkas voor Werklozen. De 100.000den die lid bleven hebben hebben er zelfs voor gezorgd dat de vakbonden sterker bleven staan omdat ze zo meer mensen vertegenwoordigden, en dat zij dank zij dat lidmaatschap miljoenen Euros konden incasseren. Bovendien hebben alle vakbonden belgische belangen en wensen zij het behoud van belgië. Als men Vlaams Belanger is, of Vlaams republikein, tegen vakbonden en tegen verzuiling, dan moet de eerste reflex zijn, je lidmaatschap in elk onderdeel van die zuilen opzeggen, en zo het goede voorbeeld te geven. Ja, er is strategie, tactiek, visie en nuttige actie voor nodig. Mr Verschaeren mag blij zijn dat het ACV eindelijk zelf het initiatief nam, want wie wil nu mordicus bij zo’n organisatie blijven, een die veel Vlamingen via de ACWzuil/Arco heeft bestolen? Alain Verschaeren besloot zelf“‘Als ze iedereen die lid is van of sympathie heeft voor het Vlaams Belang zouden uitsluiten, zouden ze veel leden kwijt raken.”
Wel, waar wacht hij op om daar werk van te maken, om consequent te zijn ???? !!!
P.S. Zou Alain Verschaeren ook nog lid zijn van de Christelijke Mutualiteiten?Gemeenteraadslid Vlaams Belang uit ACV gezet


” TREMELO - Alain Verschahttp://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_01603502eren, gemeenteraadslid en lokaal voorzitter voor het Vlaams Belang in Tremelo, werd omwille van zijn politieke voorkeur uit de ACV- vakbond gezet. Het gemeenteraadslid is van mening dat het ACV door deze uitsluiting de antidiscriminatiewet, die een verbod legt op discriminatie op basis van politieke overtuiging, overtreedt.‘De uitsluiting van Vlaams Belangers door de traditionele vakbonden blijft onverkort doorgaan’, aldus Verschaeren. ‘Ook ik heb een aangetekend schrijven van het ACV ontvangen met de mededeling dat sympathie voor het Vlaams Belang in tegenstrijd is met de statuten van de vakbond.  Niet alleen in Tremelo maar in heel Vlaanderen werden ondertussen honderden Vlaams Belangers uit de vakbond gezet omwille van hun politieke voorkeur voor het Vlaams Belang. De kleurvakbonden  sluiten mensen uit op basis van vooroordelen en doen daarmee precies wat ze het Vlaams Belang verwijten.’  Het gemeenteraadslid is van oordeel dat lidmaatschap van een vakbond niets met politieke voorkeur te maken heeft. ‘Als ze iedereen die lid is van of sympathie heeft voor het Vlaams Belang zouden uitsluiten, zouden ze veel leden kwijt raken.’, besluit hij. “

Geen opmerkingen: