Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 maart 2015

De wet, dat is wat wij er van maken ! Wij zijn het volk !

Geplaatst op 18/03/2015 door 

Waanzin: 670 criminelen kregen Belgische papieren

Als we papieren en verblijfsvergunningen kunnen geven, dan kunnen we ze ook afpakken. De wet, dat is wat wij er van maken. WIJ ZIJN HET VOLK !!! Dat tuig moet er uit !!! En wel NU !!! Dat we geen uitleveringsverdrag hebben met de landen van herkomst moet ons compleet worst wezen. En de politici die dit goedkeurden, justitie en staatsveiligheid die lieten gebeuren : OPSTAPPEN, op staande voet oneervol ontslaan, zonder verbrekingsvergoeding, hun burgerrechten afnemen zodat ze zich nooit meer verkiesbaar kunnen stellen of een openbaar ambt uitoefenen !!!
Wie maakt een lijstje van de verantwoordelijken ????
Bij de grootschalige collectieve regularisatie van 2009 hebben 670 criminelen een verblijfvergunning gekregen. Dat zegt de huidige staatssecretaris voor As…
NIEUWSBLAD.BE
En jij gaat het land uit

Geen opmerkingen: