Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 maart 2015

Cannabis maakt dommer, maar dat wisten we eigenlijk al.


Geplaatst op 20/03/2015 door a. griffon

Het is nog maar eens bewezen wat het linkse en groene brein heeft aangeast. We moeten ze niet meer serieus nemen. Ze zijn vergeten tot welke rampen hun beleid heeft geleid. Verstandige mensen, nog in het bezit van hun volledige verstandelijke vermogens, kiezen dus beter voor wat anders. Het gebruik van cannabis en afgeleide producten dus terug strafbaar stellen, en de verkoop aan jongeren zwaarder straffen.
Meer gevangenissen dus Koen Geens! MEER !!!

“Cannabisgebruikers verliezen een vijfde van langetermijngeheugen”


 Bron: The Times, Metro, Daily Mail© photo news.


Jongeren die op jonge leeftijd dagelijks cannabis roken, lopen daarbij hersenschade op. Hun langetermijngeheugen gaat er een vijfde op achteruit, zo beweert een nieuwe studie van de Amerikaanse Northwestern University.Bij jongeren die voor hun twintigste gedurende drie jaar dagelijks cannabis rookten, heeft het hersendeel hippocampus een abnormale vorm. Ook presteren ze bijna 20 procent slechter op vragen die het langetermijngeheugen testen.“De geheugenprocessen die aangetast lijken door cannabisgebruik gebruiken we elke dag om veelvoorkomende problemen op te lossen en onze relaties met vrienden en familie te onderhouden”, zo zegt professor John Csernansky, een van de leiders van het onderzoek aan de Amerikaanse Northwestern University.

http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2249288/2015/03/12/Cannabisgebruikers-verliezen-een-vijfde-van-langetermijngeheugen.dhtml

Geen opmerkingen: