Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 maart 2015

Met belgië als alibi, de hete aardappel vermeden.


Geplaatst op 19/03/2015 door 


Ja hoor, Jambon had een antwoord klaar m.b.t de verhoogde (niet afgeschafte) boete voor de VL stcker op de nummerplaten, toen hij werd geïnterpelleerd.
En wat voor een !
” Jambon is er enkel bij betrokken omdat de politie de inbreuken moet vaststellen. Voor de rest valt de wet onder de bevoegdheid van zijn collega mobiliteit ”
Bij monde van zijn woordvoerder. Die moet stage hebben gelopen bij de tsjeven en de Slangen.
En de verantwoordelijke minister, beste kijkbuiskinderen, is de Waalse minister Jacqueline Galant. En zo werd de hete aardappel vermeden.
Kijk, zo werkt nu belgië (niet) !!!


Moet er een hogere boete voor VL-sticker over B op nummerplaten komen? ‘Dit heeft niets met veiligheid te maken’

Er is een Koninklijk Besluit in werking dat de boete voor een VL-sticker bovenop het B-logo op nummerplaten verdubbelt, van 55 naar 110 euro. En dat is niet meteen naar de zin van minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA).De man moest zich gisteren al stevig verdedigen nadat het Vlaams Belang uithaalde naar de N-VA-politicus. Zij vroegen zich af waarom een Vlaamsgezind politicus zo’n boete steunde. Genoeg reden voor Jambom om via zijn woordvoerder de puntjes op de i te laten zetten.       Nou moe!

Hij had er in deze ook nog zijn collega van Justitie, de Arcopar-tsjeef Koen Geens, kunnen bij betrekken, maar die is druk bezig om de invloed en de inspraak van het domme volk in justitie te elimineren, en de wet Lejeune te verbreden, de straffen te herleiden tot een administratieve, klasseerbare handeling. En zonder dat iemand daartegen protesteert. Misschien is hij er ook een wetje aan het tussenschuiven dat Arco en trawanten uit de wind moet zetten?

Geen opmerkingen: