Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 maart 2015

Vaarwel Joris Van Hauthem.


Jaren volgde ik je. Van ver weliswaar.
Jij wist dat niet, en ik had het je misschien beter eens persoonlijk gezegd.
We kenden mekaar niet persoonlijk, slechts virtueel, en toch was er een verbondenheid.
De lijm van die verbondenheid was de Vlaamse zaak, de strijd voor het behoud van onze cultuur en de toekomst van onze kinderen. De lijdzaamheid en verontwaardiging ook waarmee we moesten toezien hoe ons land onder de voet werd gelopen, hoe de criminaliteit alsmaar toenam, en hoe vrijheden verder onder druk kwamen. Hoe de misleiding en het bedrog sterker bleken dan uw en ons eerlijke, integere en vreedzame verlangen.
Ik heb een vriend verloren die ik niet persoonlijk kende, maar die wel voor mijn zaak en de mijnen vocht. Die vocht voor veel mensen die ook hij niet kende maar wist en voelde dat ze er waren. De laatste strijd bleek de meest onmogelijke om te winnen.
Hij heeft gestreden, niet om op een troon te zitten maar om een pad te effenen, om te voorkomen dat wij meer verloren dan tot dan al het geval was geweest.
Hij droeg geen kroon, stelde geen feodale eisen, stichtte geen dynastie, maar liet een schat na. Die schat zijn zijn daden, inzet en trouw voor zijn volk, voor Vlaanderen. De liefde voor zijn vrouw zijn docher en de zijnen.
Joris, jij gaat als een echt mens met niets, zoals je bent gekomen. Alles wat je had, liet je ons achter.
Bedankt!

Geen opmerkingen: