Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 maart 2015

De vrijheid en de rechten van de moslims zijn niet die van de kufar. Dat is weer bewezen

Geplaatst op Nageltjes op 04/03/2015 door a. griffon 


Her en der duiken IS vlaggen op in Antwerpen. Het moslimtuig gedraagt zich geweldadiger en arroganter dan ooit. Hun intimidatie werkt, hun profeet en god bezorgen hen de overwinning. De vrijheid en de rechten van de moslims zijn dus immanent groter dan die van de kufar. Dat is weer bewezen, en wel door colaborerende politici.

Kijk, die vrijheid van mening mag dan weer wel . (Van De Wever en de door links gerecruteerde/geselecteerde politie). De Wever heeft kamp gekozen, en dat was niet het kamp dat wij hadden verwacht. Zijn keuzes en die van zijn regeringsleden zijn op zijn minst confronterend te noemen, zo niet een voortzetting van het linkse beleid in deze materie. Onder invloed van Bourgeois die ook achter de schermen duchtig handjes ging schudden en subsidies uitdelen voor moskeeën, wellicht ook.

Zou het helpen als wij de moslims bedreigen? Wanneer het dreigingsniveau 3 nu door ons zou komen in plaats van altijd door hen? Omdat we ons gekrenkt voelen, om zo de moslims te stoppen met evenveel politie en machtsvertoon als afgelopen maandag de Pegidanen. Kortom hen duidelijk te maken dat dit niet hun land is, niet meer hun land is !

Had de politie die maandag de voorbije maandag met haar rug gestaan naar de vreedzame terecht bezorgde Pegidabetogers en met hun schilden naar de bedreigers van onze vrijheid en democratie, dan was duidelijk geweest voor wie ze er stonden, en tegen wie.

Sinds maandag weten we het: de politie en de zittende politici zijn tegen ons.

Weg met ons? Toch over ons lijk!?

Nu nog zwichten inzake het  halal slachten en het verbod op religieus slachten
terugdraaien!

http://nageltjes.be/wp/?p=16042  http://agriffon.blogspot.be/
Geplaatst op 04/03/2015 door a. griffon

Geen opmerkingen: