Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 maart 2015

Zelfbediening is een recht.
Wat wil je, de politici en de vakbonden geven het goede voorbeeld, en justitie straft niet meer.

Er is geen plaats meer in de gevangenissen want de criminatiteit is geëxplodeerd, mede door de geimporteerde criminelen die hier zonder problemen hun verblijfsvergunning bekwamen. Koen Geens helpt met de hervorming van justitie een handje: er gaan haast geen gevangenisstraffen meer worden uitgesproken als hij zijn zin krijgt. Is dat de manier om het op te lossen? Diefstal wordt straks net zoals drugs gelegaliseerd. En de statistieken worden dan wat beter: want er zijn dan plots minder criminelen.

Het gegraaide geld teruggeven; welke van bovengenoemde schurken en Arco, Dehaene, Claes, Vandelanotte, ….. heeft dat ooit moeten doen? (het lijstje is te lang). Dus waarom zou een gewone werkneemster dat dan moeten doen?
Justitie , diefstal van werkgever


Bovendien, welke kei denkt men ( als het ooit tot een veroordeling zou komen) te kunnen stropen?
Het geld zal foetsie zijn, ….maar de dure advocaat wel betaald.

De werkgevers, de ondernemers, de brave burgers, staan erbij en kijken ernaar. Elke dag opnieuw, en steeds frequenter. Wie zou er in dit land, in dit klimaat nog willen ondernemer en werkgever worden? Ik, en vele van mijn vrienden ex-ondernemers, al lang niet meer.

Zelfbediening is een recht geworden voor iedereen die vindt dat ze niet genoeg krijgen. Iedereen moet Harry en Olga kunnen zijn, want wat kunnen die nu, wat doen die nu, om in zo’n luxe te leven? Eigenlijk kan ik de gedachtengang van de gewone mensen daarin wel begrijpen, maar de conclusies die ze trekken, zonder over alle gegevens te beschikken, door te veralgemenen, zijn kortzichtig. Harry en Olga zijn er natuurlijk omdat iemand ‘dat’ koopt. En wie zijn die ‘iemand’ ? Juist!

Diefstal is onderdeel van de herverdeling. De sociaal-economische anarchie, geuit via kraken, uitkeringsfraude, asielfraude, vernielingen, zijn een recht en een middel om die herverdeling (die geeist wordt voor de ganse arme wereld) te realiseren.
Die herverdeling, die fraude, die diefstal, die zelfbediening tegengaan is rechts en verwerpelijk.
Zij die de herverdelingsbewegingen in de weg staan moeten hun mond houden op straffe van boetes, gekleurde rechtszaken, en verder gepluimd te worden.

Gewelddadig betogen, publiek bezit vernielen, een autootje in brand steken, bedrijven saboteren en platleggen, het verkeer stilleggen, bovendien vermomd met helmen, Arafat- of Che Guevarra-sjaals, rode en groene hesjes, dat is enkel het recht van de bewegingen die zich sociaal, rechtvaardig en democratisch noemen,…. de anderen zijn de fascisten.
Waartoe dienen de rozen anders dan om leeggezogen te worden door de bladluizen?

Geen opmerkingen: