Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 april 2015

Over en out ! Antwerpen is gevallen !

Over en out ! Antwerpen is gevallen !

Nu Bart De Wever de Berbers heeft geschoffeerd zal hij wellicht nooit meer herkozen geraken als burgemeester. Aangezien vaststaat (en dat is niet louter een mening) dat Berbers overtallig vertegenwoordigd zijn in de criminaliteit dan ziet het er volgens de kansberekening (weliswaar kort door de bocht) naar uit dat tegen 2024 een crimineel de volgende burgemeester wordt. Ik hoop dat de mensen van Berberse komaf dat zelf zullen voorkomen. Onze hoop en toekomst in de steden ligt in handen van moedige en hopelijk verstandige vrouwen als Nadia Sminate, en niet in die van de Berberse mannen In de handen van de autochtone Vlamingen ligt ons lot niet meer. Gaan moslim Berber-mannen accepteren geleid te worden door een vrouw?
Bleek ook uit een recent onderzoek dat moslims overwegend niet moeten weten van democratie. Maar ze zullen er wel door aan de macht komen. Wat een pragmatische paradox
Wie zijn de schuldigen die ons land verkochten?
Een verbluffende cijfertabel… De toekomst van Antwerpen is divers, Marokkaans en ‘Berbers’
De toekomst van een stad de komende decennia kan men ondermeer aflezen uit de samenstelling van de 0 tot 6 jarigen en hun evolutie de laatste ‘ jaren. Onder hen zeker kinderen die ook ‘Berbers’ als taal zullen leren, naast het Nederlands, het Marokkaans Arabisch en voor enkele het ‘schoon’ Arabisch, naast het Frans, Engels, Duits, enz.


Laat je ogen even over onderstaande tabel lopen en het percentage van aantal 0-6 jarigen in de verschillende districten van Antwerpen tot je doordringen. Binnen 12 jaar zijn de huidige 6 jarigen de 18-jarigen die hogere studies zullen aanvatten. Ook in de districten met vooralsnog een beperktere aanwezigheid van inwoners met migratieachtergrond zullen Borgerhout en Antwerpen-district volgen.

Geen opmerkingen: