Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 februari 2020

Verkiezingen moeten niet het land redden, maar de Vlamingen !

Tenminste als u begrijp wat er voor u Vlamingen op het spel staat.

Een lopende-zaken-noodregering van verliezers, die geen enkele legitimiteit meer heeft, geleid door de rabiaat francofone partijgenoot van de huidige voorzitter van de EU, Charles Michel (MR), heeft beslist om een aanzienlijke verhoging van het EU-lidgeld voor de EU- begroting te betalen na de het vertrek van de Britten. 

Wilmès aanvaardt dat België meer zal betalen aan EU

door evg | Bron: Belga

Wilmès aanvaardt dat België meer zal betalen aan EU
Sophie Wilmès Foto: Photo News
"Het gat dat de Brexit achterlaat in de Europese begroting moet gevuld worden door de overblijvers. De nieuwe Europese meerjarenbegroting staat op het programma van de top in Brussel. Premier Sophie Wilmès aanvaardt de hogere kosten voor België."

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200220_04857692

Dit gebeurde zonder goedkeuring van het parlement en de gewesten, zonder de goedkeuring dus van de Vlaamse meerderheid, die in minderheid is vertegenwoordigd, maar wel de factuur zal moeten betalen. Dit is ongehoord en zelfs misdadig t.o.v. al de Vlamingen die al de meest platbelaste burgers ter wereld zijn.
Dit is het zoveelste bewijs dat de Franstalige politici ons minachten en discrimineren. Ik verwacht hiertegen krachtig verzet vanwege de Vlaamse politici, anders zijn zij niet waardig, en ongeschikt, om Vlamingen te vertegenwoordigen.

De prijs voor het willen redden en behouden van dit onland en een paleis voor hooggeboren erfelijke nietsnutten, zal voor de Vlamingen hééééél hoog zijn. Wees gerust, het zal niet bij 12 miljard transfers, 7 miljard € directe immigratiekost en 12 miljard begrotingstekort enz… blijven.

Wat een zekerheid is, want velen gingen haar daarin voor, is dat Wilmès uiteindelijk zal beloond worden voor haar loyauteit ten aanzien van de partij, de regerende gestelde lichamen, en de EUSSR. Zij zal kunnen afvloeien naar een lucratieve baan waar ze te midden van andere ratten die ergens al een schip hadden moeten verlaten, kan schitteren in overbodigheid, incompetentie en eigenbelang tot aan haar pensioen. Maar niet zonder eerst haar hoge uittredingsvergoeding te hebben geïncasseerd, die ook voor ruim 70% door de Vlamingen zal worden betaald.

Al diegenen die dit niet willen inzien, stem dan maar voor uw eigen ondergang en verarming, en wordt of blijf dan de slaaf die u al altijd was.

Als alles zal afgebroken zijn, dan is het dan maar zo. Dan is er meteen terug plaats voor iets nieuws. Met of zonder ons, maar ook zonder jullie.

Politici die geen nieuwe verkiezingen willen, verzetten zich niet daartegen om u of het land te redden, maar zichzelf. Ook dat is een minachting van het volk, het lachen met uw intelligentie en oordeel.
En wie beweert nog dat wij in een democratie leven? 
Een schijndemocratie, dat wel!


Uit Facebookreacties plukte ik:
Michel Lescroart:”Een regering zonder legitimiteit, geleid door een willoze handpop van de door zichzelf geobsedeerde, omwille van zijn onkunde gekozen -edoch niet verkozen- president Michel, kan dit toch niet beslissen? Met welk mandaat? Het is de B-ploeg van de duiveltjes die Champions League wil spelen en jij gaat de tickets betalen.”

1 opmerking:

Fee zei

Prachtig geschreven!
zulke artikels moesten meer geschreven worden met publicatie in alle media zoals kranten
en tv.

Bedankt de schrijver A Griffon om zonder omwegen te waarheid te verkondigen!

Op naar meer! De waarheid moet geweten zijn!

Meer van zulke moedige strijders voor Vlaanderen en de Vlaming!