Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 februari 2020

Afschakelplan voor Groen.Willen de linksen, groenen en het zootje klimaatactivisten zich morgen eens enkele dagen loskoppelen van het elektriciteitsnet? Want door de storm staan morgen en de volgende dagen de windmolens stil en produceren de zonnepanelen door de donkere lucht geen stroom.
Zij hebben gekozen voor dit soort groene energie en maffe klimaatplannen, en moeten daar dan nu maar de gevolgen van voelen en dragen.
Ik daarentegen ben voorstander van kernenergie, en dus zal bij mij de lamp blijven branden.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/windparken-op-zee-morgen-wellicht-stil-door-stormweer~ac9941e2/?fbclid=IwAR0A5G83SfJSycLTft4wGC5pfXLaPLA8Pj19LRsNujdiehEZPoGMGPr0cGc

Windparken op zee morgen wellicht stil door stormweerIllustratiebeeld, windpark op zee.
Photo News Illustratiebeeld, windpark op zee.
De windparken op zee zullen deze namiddag wegens het stormweer om veiligheidsredenen uitgeschakeld worden. Dat is de verwachting van hoogspanningsbeheerder Elia. Er dreigt bijgevolg tot 1.400 MW minder elektriciteit te worden geproduceerd, of de productie van bijna anderhalve kerncentrale.
De beheerder van het hoogspanningsnet verwacht morgen vooral tussen 15.45 en 19.45 uur minder productie als gevolg van het uitvallen van de windturbines op zee. Omdat het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet verzekerd moet zijn, betekent dat dat de marktpartijen – energiebedrijven zoals bijvoorbeeld Engie en Luminus – elders elektriciteit zullen moeten halen, bijvoorbeeld uit het buitenland.

Geen opmerkingen: