Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 januari 2013

Wat zeggen ze zoal allemaal?

Ziehier de conversatie die zich ontspon na een Facebook post van Theo Francken ( Voormalig adjunct kabinetschef van Geert Bourgeois (specialist in politieke mist en gladheid) - NV-A parlementslid en sinds begin januari burgemeester in Lubbeek)
Mijn reacties en vragen komen op het einde. Ik heb een hekel aan politieke oppervlakkigheid en het gladde slijm. Ik wil weten waar politici echt voor staan.

Om het niet te lang te maken heb ik het hoera geroep er tussenuit gelaten. Iemand die dat ook wilt lezen moet maar naar zijn profiel/pagina surfen

Theo Francken14 uur geleden  Op Facebook

voltrekt zaterdag 2 februari zijn eerste homohuwelijk. En zo hoort het. Deze discussie is zo passé


Hans Vansweevelt: Goeien bal Theo! ( red: politiek is een (vals) spel)

Kurt Minnen maak er iets speciaal van Theo! en idd, vooruit met de geit (bok in dees geval)

Theo Francken het zijn geen bokken maar twee geiten Kurt (red. 2 lesbische dus)

Emmanuel Jacob Zo is het Theo. Geen Franse toestanden in ons landje a.u.b. (red.:Kabinetard  van minister De Crem CD&V)

Dries Vaernewyck: En daar komt Volksunie 2 !

Theo Francken VU 2 is ook passé Dries ;-))

Dries Vaernewyck : N-VA kan zich precies nogal vaak 'vinden' op de gay pride parade en nogal weinig op de beweging waaruit ze ontsproten is en die nog steeds de meeste militanten levert.

Theo Francken: voorbeelden dries?

Dries Vaernewyck: " Het nut van het discours van de Vlaamse Beweging past daar duidelijk niet in. Hij ziet er zelfs eerder een bedreiging in." - Dewever "
En het overmatige homoknuffelen van N-VA verwacht je toch geen voorbeelden van neem ik aan?

Alex Tanguy "Overmatig homoknuffelen"???? Laten we seksuele voorkeur en politieke overtuiging gescheiden houden aub? Zelfs als de N-VA één groto homopartij zou zijn, dan nóg zou ik me als hetero kunnen vinden in hun politieke standpunten. Wat is het toch dat mensen zo stoort aan iemands anders-geaard-zijn?!

Antoine Griffon: Die discussie zal bij mij nooit passé zijn. En wat denk je zoal over adoptie door homo's, draagmoederschap voor homo's, sperma en eitjes handel voor homo's? Een handeltje, een mensenhandeltje, een handeltje in kinderen en in oneigenlijk gebruik van medische wetenschap en techniek? En heus, dit is niet gebaseerd op godsdienstige grond, want ik ben een atheïst.
Alex Tanguy: De thema's die u aanbrengt, Antoine, zijn idd relevant en daar even snel een mening over geven op FB, kan en wil ik niet. Daarvoor is de materie te complex. Maar dat alles neemt in mijn ogen niet weg dat holebi's net zoveel recht hebben om een Vlaams-nationalistische overtuiging te hebben als iedereen en dat het betrekken van iemands seksuele geaardheid in een politiek discours mij niet gezond lijkt.

Antoine Griffon: Theo Francken startte de polemiek als politicus, dus werd het een facebook thema. Natuurlijk heeft iedereen het recht om een Vlaams Nationale overtuiging te hebben, ook homo's, maar dat is een ander verhaal.

Antoine Griffon: Zoals een 'goed'(?) politicus om de brij heen dansen en zoveel mogelijk belangengroepen achter zich proberen te scharen. Wat is, Theo Francken, uw persoonlijke opinie over andere ethische kwesties? o.a. euthanasie, abortus, adoptie van steeds meer exotische kindjes, genetische manipulatie, kernenergie, plafond aan hoge medische behandelingskosten, godsdienst in het onderwijs en elders en de subsidie ervan, ontwikkelingshulp en de rol van NGO's, ... Niet het partijstandpunt, als dat er zou zijn, nee, uw persoonlijk standpunt. Ik kan u geruststellen, ik ben rechts, atheïst dus, republikein, Vlaams Nationalist, ondernemer, hoog opgeleid, en niet van gisteren. Maar ik ga niet alles vertellen zodat u weet hoe u op alle vragen moet antwoorden. Ik ben tenslotte niet diegene die aan politiek doet en zich verkiesbaar stelt in de toekomst. Ik wil graag weten op wie ik stem of niet stem, zie je. Ik ben iemand die op mensen stemt, op iemand die mij vertegenwoordigt in een parlement, niet op een partij.  Durft u een antwoord aan? Niet alleen ik ben daarin geïnteresseerd, en niet alleen aan u stel ik deze netelige vragen, kan ik u verzekeren
Misschien best een andere Facebook-line starten over deze onderwerpen. Je was nu toch goed bezig.

Geen opmerkingen: