De slogan wordt met onmiddellijke ingang geschrapt omdat het volgens het huidige bestuur niet langer opportuun is ermee te communiceren.
Onder meer na enkele relletjes in Borgerhout, half september vorig jaar, had De Wever al laten verstaan dat 't Stad niet langer van iedereen is: 'Enkel van die mensen die een inspanning leveren om ertoe te behoren', klonk het toen. Met het besluit dat nu genomen is, wordt de bekende slogan dus ook officieel afgevoerd.
Het briefpapier waar de slogan nog op prijkt, zal opgebruikt worden, maar nadien wordt het vervangen.
'Gemiste kans'
SP.A Antwerpen betreurt de beslissing en noemt het een gemiste kans. 'We hadden verwacht dat het stadsbestuur de nieuwe legislatuur zou beginnen met een uitgestoken hand naar alle Antwerpenaars. 't Stad is van Iedereen' was veel meer dan een slogan of een baseline.Veel meer dan de karikatuur die burgemeester Bart De Wever ervan heeft gemaakt. ’t Stad is van Iedereen’ was een beleidsfilosofie die vertrok van de overtuiging dat niemand het recht heeft om buiten de maatschappij te gaan staan. Wie zich niet aan de regels hield, werd op een of andere manier altijd gedwongen om dat wel te doen', luidt het.