Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 januari 2013

Homovrije speelstraat voor moslimkinderen


Omdat Thielemans, de PS burgemeester van Brussel eist dat "De Rechtzetting" zijn satirisch artikel van zijn website haalt, en dit anders dreigt juridisch af te dwingen, plaats ik een kopie op mijn blog ter bewaring. Iedere blogger zou dit nu ook moeten doen, liefst ook diegenen die via buitenlandse websites kunnen publiceren, uit solidariteit met de auteur en "De Rechtzetting". 
Homovrije speelstraat voor moslimkinderen

17 JANUARI 2013
Enkele Brusselse gemeenten zijn van plan een speelstraat in te richten waar homoseksuelen niet welkom zijn. ‘Zo beschermen we homo’s tegen geweld en kinderen tegen moreel verderf. Iedereen wint.’
Antihomostraat
In speelstraten waar een antihomobord staat, mogen homoseksuelen zich niet vertonen. Dat voor het welzijn van de kinderen.
Door de aanhoudende winterkoude stelt de hoofdstedelijke politie abnormaal weinig gevallen van gaybashing en homohaat vast.
‘Enerzijds hangen er nu minder allochtonen rond op straat. Anderzijds onttrekt dikke winterkledij al te homoseksuele bloezen aan het zicht. Daardoor lopen homofiele mannen minder in de kijker. Het is ook geen weer om hand in hand door de straten te flaneren’, analyseert Brussels burgemeester Freddy Thielemans (PS). ‘Maar we moeten ons voorbereiden op de lente. Dan verlaten de homo’s weer massaal hun darkrooms en komen ook de grote gezinnen van Maghrebijnse afkomst opnieuw buiten. Dan zal het aantal confrontaties andermaal toenemen.’
Om dat te vermijden zullen Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Brussel-stad homovrije speelstraten afbakenen. ‘In april beginnen we met enkele proefprojecten’, zegt Thielemans. ‘Als het experiment succesvol is, zullen we de homovrije zones gestaag uitbreiden. Hoe meer moslimkinderen we kunnen behoeden voor moedwillige provocatie, hoe beter.’
Concreet komt het erop neer dat een nieuw verkeersbord homoseksuele mannen de toegang ontzegt tot straten waar veel jonge gezinnen wonen. ‘Zo kunnen molsimouders hun kinderen onbezorgd buiten laten spelen’, stipt Anderlechts burgemeester Éric Tomas (PS) aan. ‘We beschermen homo’s tegen geweld en kinderen tegen moreel verderf. Iedereen wint.’
De Holebifederatie is blij dat de Brusselse gemeenten eindelijk maatregelen nemen tegen gaybashing, maar is zoals wel vaker niet helemaal bevredigd. ‘Wat met homo’s die hun woning hebben in een straat die opeens homovrij wordt verklaard?’, vraagt woordvoerder Michiel Vanackere zich af. ‘Moeten zij dan verhuizen? Mogen zij hun deur niet meer buitenkomen? Dat is toch een puntje van bezorgdheid.’
Thielemans minimaliseert het probleem. ‘Zoals iedereen weet, is homoseksualiteit een keuze. Homo’s kunnen er dus evengoed voor kiezen om even géén homo te zijn’, legt de burgemeester uit. ‘Zodra ze uit hun straat zijn, mogen ze weer volop hun homoseksuele gedragingen tentoonspreiden, zoals langdurig naar het kruis van andere mannen lonken, verwijfde kapsels dragen, zich opzichtig schminken, nichterig met de handjes wuiven, noem maar op. In de hele stad raden we af omgenderoverschrijdende kledij te dragen.’
Freddy Thielemans:
‘Indien nodig kunnen homo’s er even voor kiezen om géén homo te zijn’
Homoseksuelen die zich niet aan de voorschriften houden, zullen uiteraard een GAS-boete aangesmeerd krijgen. ‘En als ze het slachtoffer worden van gaybashing, krijgen ze er een boete wegens ordeverstoring en uitlokking bovenop’, belooft Thieleman

Geen opmerkingen: