Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 januari 2013

Marokko in actie tegen vermindering van de uitkeringen door Nederland

Uit de Nederlandse krant 'De Telegraaf' 04/1/2012
Marokko, Egypte, Tunesië en Turkije gaan samen in protest tegen het verlagen (niet eens afschaffen) van uitkeringen.
Ongehoord dat die lui hier eisen komen stellen alsof wij hun melkkoe zijn en gratis geld als een verworven recht opeisen.  Ongehoord dat dit nog niet eens volledig werd afgeschaft. 
Ongelofelijk ook dat de Nederlanders daarover zo kalm blijven. In de eisende zandbaklanden ligt veel minder dan dat aan de basis woedende betogingen en zelfs van bloedige en vernietigende rellen. Gelukkig zijn er onder het artikel wel scherpe reacties van Nederlanders die dit niet langer pikken. Ik hoop dat ze met genoeg zullen zijn en dat hun afkeur weerom zal blijken tijdens de volgende verkiezingen.

Hoe zou de situatie hier in onland zijn met allerlei uitkeringen? Waarschijnlijk nog veel erger dan in Nederland, en er wordt daarover krampachtig gezwegen tegen de autochtone bevolking en ondernemingen die decennia lang gebouwd hebben aan de sociale zekerheid en zeer hoge bijgedragen hebben geleverd. Nochtans zou de regering daar kunnen bespaard hebben in plaats van ons extra belastingen aan te smeren en dit eveneens zonder dat dit noemenswaardig protest ontlokte.
Wanneer komen de vakbonden tegen deze roof in opstand in plaats van tegen bedrijven en ondernemers die voor hun welvaart zorgen? 
Of beter, wanneer verlaten de arbeiders de vakbonden die door hun stilzwijgen , zelfs door hun medewerking, die toestanden hebben mogelijk gemaakt? 
Wij zijn niet het OCMW van de wereld! Laat ze eindelijk daar zelf eens wat opbouwen in plaats van bommen te gooien en hun eigen infrastructuur en economie op te blazen en hun eigen volk te terroriseren in een lente die een horrorwinter is!
Is het nog niet genoeg dat er hier al velen op onze kap leven, hier werk hebben gevonden, hier hun kwaaltjes meestal gratis kunnen laten behandelen?
Welke politicus zoekt uit hoe het hier gaat en wie neemt de handschoen op om dit misbruik, deze transfer van onze middelen en welvaart te stoppen? Want het is niet genoeg dat we alleen de transfers naar Wallonië aanpakken en ondertussen de kranen elders laten openstaan.het water 
(Eén partij die dat zal proberen ken ik al, waarvoor dank)
Marokko in actie tegen korting uitkeringen
RABAT -
Marokko probeert samen met andere landen Nederland te bewegen kortingen op uitkeringen van gerechtigden in het buitenland terug te draaien.
Marokkaanse media meldden dat de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Saad Dine al-Otmani, heeft beklemtoond dat Marokko samen met andere landen, vooral Egypte, Tunesië en Turkije, het Nederlandse beleid aanvecht.

Nederland besloot afgelopen jaar uitkeringen aan mensen die buiten de EU wonen, sterk te verminderen en zelfs af te schaffen in 2014. Daarvoor is de wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid in het leven geroepen die met ingang van 1 januari 2013 uitkeringen voor kinderen, wegens arbeidsongeschiktheid of aan nabestaanden rigoureus beperkt. De ontvangers hebben premie voor de uitkeringen betaald en sommigen zijn naar bijvoorbeeld Marokko teruggegaan met de verzekering dat de uitkering wordt gehandhaafd.

In sommige Marokkaanse media wordt de regering in Rabat verweten geen duidelijk standpunt te laten horen, maar volgens al-Otmani is ze er druk mee bezig. Het dossier wordt op de voet gevolgd en iedere week overleggen medewerkers van zijn ministerie met mensen van de ministeries die gaan over de Marokkanen in het buitenland en die belast zijn met de sociale zekerheid.


De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Saad Dine al-Otmani.Foto: U.S. Department of State

Geen opmerkingen: