Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 mei 2010

Trompe l'oeil

Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven van de bevrijding van een gekaapt Duits schip in de Somalische regio. Het schip Taipan werd op tweede Paasdag ingenomen door Nederlandse soldaten. Tien piraten werden gearresteerd.Proficiat aan de mariniers van het fregat "Tromp" die hiervoor toch hun leven waagden, en dit telkens opnieuw moeten doen door de domme politici en slaafse admiraliteit! Maar bij nader inzien is het een Trompe l'oeil, want het filmpje in opdracht van het regime ( hoe kan en mag het anders?) moet de mensen doen denken dat er echt wat tegen de piraterij ondernomen wordt.
Het marineschip, genoemd naar de 17e eeuwse held, luitenant-admiraal in de Nederlandse marine: Maarten Harpertszoon Tromp, is nog een schim van waar hij en het gelijknamige fregat voor stonden. Maarten Tromp had nooit kunnen vermoeden tot waar het avontuurlijke en moedige Nederland in de 21ste eeuw zou afglijden. Tromp zou zich omdraaien in zijn marmeren praalgraf.

Ik zou zoals Tromp eigenlijk willen dat die piraten ter plaatse gefusilleerd en daarna aan de haaien gevoerd werden.
In plaats daarvan zijn ze zeer waarschijnlijk overgebracht naar Nederland om daar 'berecht' te worden
Na 5 jaar gevangenishotel kunnen ze dan asiel aanvragen met een gegarandeerde "Win for Life" als gevolg, want alle argumenten en leugens zijn goed genoeg. Job Cohenen Ella Vogelaar staan daar garant voor. Voor een recent halucinant voorbeeld verwijs ik naar Angeltjes  http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=638465  . Afdokken maar Nederlanders, de piraterij gaat hier verder!

Na 5 jaar in een 5-sterren-bajes zijn ze immers goed geïntegreerd, hebben ze een band met Nederland en kunnen ze hun familie en vrouwen laten overkomen.
Van dan af kunnen zo ook vrij rondtrekken als dievenbende in heel Europa.
De pakkans is kleiner hier dan voor de kust van Somalië, en de buit is wel niet zo groot, maar zeker.
Piraterij is, denken velen al, de snelste weg naar Europa. De tam tam roffelt verder...

Met de volgende verkiezingen kunnen jullie bijdragen om praterij en immigratie van bandieten een kordaat halt toe te roepen. Daarvoor moet u wel gaan stemmen. U weet toch op wie?

Geen opmerkingen: