Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 mei 2010

De appel valt niet ver van de Truttenboom

Na de zoveelste gewapende overval, dit keer op een juwelier in Schoten, kondigde Mevrouw de minister van binnenlandse zaken aan dat het voortaan strafbaar zou moeten zijn om daarbij politieuniformen te dragen.
Hoezo, slimme mensen in de Wetstraat, dat was toch al verboden?
Jamaar kwam het antwoord: 'het was nog niet strafbaar', en dus gaat ze een nieuw wetsontwer klaarstomen  dat door het nieuwe parlement onmiddellijk behandeld kan worden. Het nieuwe parlement, als dat er ooit nog zal komen.
Vraagjes:" Moet dan alles expliciet in de wet staan, omdat alles wat er niet in staat niet strafbaar is? Moeten papieren wetten gemaakt worden om criminelen en spitsvondige advocaten te stoppen? Denken jullie niet dat met zulk een moraal het sluiten van één achterpoort vaak betekent dat er tien andere ontstaan?
Wellicht is het ook om onkundige onbetrouwbare politiek benoemde rechters te helpen een job te doen die ze vaak niet aankunnen? Gezond verstand blijkt vaak bij de rechters, die er in aantal meer dan ooit in onze geschiedins zijn, ver zoek. Ik verwonder mij er trouwens ook over dat er zoveel verstandige mensen zouden rondlopen die de job van rechter aankunnen en waard zijn. De paraplu die de politiek voor hun heeft klaargelegd komt altijd goed van pas, en de wet is steeds multi interpreteerbaar, zodat zij nooit fouten maken en alles kunnen 'uitleggen' aan het domme plebs dat hun salaris betaalt.
Met zo'n hulpmiddelen heb je dus geen gezond verstand of geweten meer nodig.

De ongerijmde wetstelling
-----------------------------------
Is het dan niet beter te stellen dat alles strafbaar is behalve....., dus met opsomming van wat wel mag, en eraan gekoppeld een straftarief zoals het prijstarief van een sanitairgroothandel. Dan kunnen wij en de gangsters meteen een koste-batenanalyse maken en het goedkoopste scenario uitrekenen.uitrekenen.
Je zou er dan in de toekomst ook van kunnen uitgaan klanten op voorhand betalen, zn dan hun misdrijf kunnen plegen,  zoals bij de voorafbetaling van belatingen, met politiek correcte korting uiteraard.
Koppel eraan vast een verplicht tarief voor advocaten, want zij zijn niet geïnteresseerd in recht, enkel in hun status en portemonnee. Dan heeft dit land minstens een 'pro deo'-besparing.

De angst zit er goed in
-------------------------
Oei, van zo'n door Mevrouw Truttenboom aangekondigde nog niet bestaande wet, daar worden de gangsters bang van!

Stel je voor dat die wet er komt, met een mogelijke straf van 1 week gevangenis en een boete van 50 Euro. Dat is afschrikwekkend, zeker als het bovenop de straffen komt voor de echte misdrijven waarvoor de uniformen moesten dienen. We zullen maar niet vragen of de criminelen de wetten wel kunnen lezen, als ze al überhaupt wat verstaanbaar Frans of Nederlands kunnen brabbelen.
 
En ....
Vanaf nu dus alle blauwe broeken, vesten en petten uit de kasten, de winkelrekken en in de voddenmand
Het leger en politie marcheerden voort.
"Links, rechts kattemouchtesse, stekt a tiene in a tes...."

Geen opmerkingen: