Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 mei 2010

Wat wilt het CGKR nog meer

Boerkaverbod

Het CGKR verzet zich verder tegen het boerkaverbod dat de Kamer net voor haar ontbinding goedkeurde. Het Centrum wil dat de Raad van State hierover advies geeft en dat duidelijk wordt gemaakt hoe de boerka de openbare orde zou bedreigen. Het parlement moet dit begrip “openbare orde” duidelijk definiëren.
De strijd tegen de schijnhuwelijken mag volgens het CGKR voorlopig niet verstrengd worden. Eerst moet een evaluatie van het huidige beleid gevoerd worden. En bij gezinshereniging mag geen financiële discriminatie ontstaan door een inkomenseis aan de hereniger te stellen.

Bewijzen

Het CGKR wil dat buitenlanders die Belg willen worden één van de landstalen kennen, maar verwerpt de idee dat ze hun integratie(wil) moeten bewijzen.
Het CGKR wil zelf ook bevoegd worden voor racisme en discriminatie bij materies die onder de gemeenschappen en gewesten vallen, zoals De Lijn of het onderwijs. Het wil uitgroeien tot een “interfederaal” orgaan. Het eist ook de oprichting van een nationale mensenrechteninstelling en van een onafhankelijk orgaan om een beleid tegen discriminatie van gehandicapten uit te stippelen.

Geen opmerkingen: