Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 mei 2010

Bestrijdingsproduct van Bayer tegen tjevenluizen?

Het ACW bij monde van Luc Cortebeeck roept op om enkel voor verantwoordelijke partijen te kiezen, niet voor NVA,  Lijst De Decker of Vlaams Belang.
In een interview met  de regimekrant De Standaard haalt hij uit naar de Vlaamse ‘zweeppartijen' en roept hij de kiezers op om te stemmen voor ‘een partij die verantwoordelijkheid wil opnemen'.

‘De tijd is lang voorbij dat we als ACW oproepen om voor één welbepaalde partij te stemmen. Maar ik wil tegengas geven aan de oproepen om niet te gaan stemmen, ook al heb ik veel begrip voor de reacties van ontgoocheling of verontwaardiging over de val van de regering over BHV. Niet gaan stemmen op 13 juni is geen antwoord. Ik roep dus iedereen op om te kiezen voor een partij die verantwoordelijkheid wil opnemen. En in dit land betekent dat compromissen (durven) sluiten. Of het nu CD&V of Groen of SP.A is. A la limite Open VLD, al delen die ons sociaal gedachtegoed niet.'
Cortebeeck neemt bewust geen andere partijen in dat verantwoord lijstje op. Geen N-VA, dus, geen Vlaams Belang of Lijst Dedecker.
"

Ze voelen dat ze macht,invloed en geld gaan verliezen. Het lijstje onverantwoordelijke partijen en hun aantallen kiezers neemt toe. Hij gewaagt nog net niet van ondemocratische partijen en bruine mestkevers.

Voorwaar mensen, het is tijd dat politieke vakbonden worden opgedoekt en vervangen door kleurloze vakbonden per branche.
Gedaan met zakken vullen en baantjes creëren dank zij regels en wetjes die de economie saboteren.Gedaan met uitbetalen van werklozensteun en premies via vakbonden. Enkel de staat mag zich met zoiets bezighouden, en dat bespaart bovendien de staat ( ons dus) gigantisch veel geld.
Het zal jullie al wel bekend zijn dat hun kassa harder rinkelt wanneer er meer werklozen zijn. In Wallonië hebben vakbonden en partijen daar toptechnologie van  gemaakt want daar werkt ca 45 % in een overheidsbaantje en danken er velen hun hangmat aan de vakbonden, vooral dan aan de PS vakbond .
Ze houden van crisis en problemen, en als ze er geen vinden dan maken ze die. Ze vinden hun voeding in de miserie van de mensen, want als ze die echt zouden oplossen dan houden ze op te bestaan. Kortom Luc Cortebeeck en zijn organisatie zijn eigenlijk parasieten die hun gastheer net niet doden. Althans tot voor kort nog niet, maar de economie en de toekomst van de gastheer zien er somber uit, en dus moet hij dringend die parasieten kwijt . niet met het nieuwste , al wou ik dat ze voor de Tjevenluis zo een product ontwikkelden, maar met de verkiezingen van 13 juni aanstaande.

Al de katholieke organisaties slurpen enorme subsidies en geven ook onderdak aan heel wat militanten die het woord spreken van hun broodheer. Die hun stemmen zijn dus gekocht met belastinggeld van de werkmens en chantagegeld van de ondernemers.

De overheid kan beter alles zelf inrichten op het gebied van onderwijs, geneeskunde en verzorging en de clubs en invloed van bisschoppen, tante nonnekes en nonkel pastoors afschaffen? We hebben de laatste tijd nog maar eens gezien totwat die invloed heeft geleid, waarom hun interesse in jongeren zo groot is. Zonder die invloed via scholen klinieken, tehuizen en jeugdbewegingen, zonder hun indoctrinatie van kinderen geloofden mensen, op enkele onevenwichtigen na, helemaal niet in fantastische verhalen, mirakels en fabeldieren,en konden ze rationeler denken en leugens beter van waarheid scheiden.

Geen opmerkingen: