Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 januari 2009

Alaaf uh ahkbar!

Niet altijd krijg ik interessante dingen in mijn mailbox. Het meeste is altijd spam.
Maar dit keer zat er iets in dat mijn aandacht trok en mij deed surfen naar de site die onder de aandacht werd gebracht.
Ik wil die jullie niet onthouden al zijn er natuurlijk een heleboel rechtsprogressieve snelle internetters die die al lang kennen, en ik moet toegeven dat ik het eerste filmpje al eens ergens gezien had. Wat mij verbaast is dat deze site nog steeds online is, dat er nog geen reactie op kwam van moslimbroederschappen of poco. Humor blijkt weer eens een sterk wapen, is ontwapenend of wekt woede op. Ik, ik heb gelachen. Vandaar: "Alaaf uh ahkbar!"
De realiteit waarop deze filmpjes zijn gebaseerd is daarintegen helemaal niet om te lachen.

Ik vraag me ook af waar ze de acteurs gehaald hebben, want de types en het arabisch lijken me echt. Indien dit het geval is dan mogen ze zich eerstdaags aan een dodelijke fatwa verwachten en kunnen ze op de longlist samen met Salmon Rushdie of Ayaan Hirsi Ali. Alleszins kan ik dan voor deze mensen sympathie opbrengen, omdat het waarschijnlijk is dat het echt geïntegreerde/geassimileerde allochtonen zijn zonder lange tenen dus en los van de achterlijkheid en tirannie van islam of andere godsdienst.

Een andere reden waarom ik dit hier in de aandacht plaats, ligt in de verschillende mooie multiculturele verhalen die ik recent weer las. Ik begrijp niet dat veel mensen nog steeds niet de negatieve gevolgen onder ogen willen zien van de islamisering en de massale immigratie uit onderontwikkelde landen.
Klikken op het prentje en je komt op de site!

Geen opmerkingen: