Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 januari 2009

Advocaat heeft seksuele relatie met dertienjarige

ANTWERPEN - De correctionele rechtbank heeft advocaat Renaat Q. uit Antwerpen maandag veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief, en een boete van 5.000 euro voor mensenhandel en verkrachting van een minderjarige. Hij werd ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.( De Standaard, de GVA... )

Renaat Q???
Waarom wordt die smeerlap niet met zijn volledige naam, adres en foto in de krant gezet???
Is hij ook levenslang geroyeerd, en mag hij na zijn gevangenisstraf de rest van zijn leven in een beschermde werkplaats aan de slag? Dan weten de mensen meteen op wie ze nooit meer een beroep moeten doen. Ik mag het hopen, want het is tenslotte een advocaat.
De Marokkanen, werden die naar hun echte vaderland enkele reis teruggestuurd om daar hun straf uit te zitten?Of weten de kranten dat allemaal niet?
Waarom publicren ze soms alle gegevens met foto van een dader, en in dit geval niet?

Als ik het te weten kom of een foto vind dan plaats ik het bij dit artikel.

Geen opmerkingen: