Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 januari 2009

De statementsticker

Ik weet niet of dit een Engels neologisme is dat ik in de titel schrijf, maar het is het woord dat bij me opkwam toen ik deze namiddag naar het vragenuurtje in het Vlaams Parlement keek.
Daar verscheen op het spreekgestoelte ene Eloi Glorieux van Groen! om minister Crevits te interpelleren over de door hun nagestreefde 100 km/u snelheidsbeperking op de ring rond Brussel. ( De vraag was oorspronkelijk voor Kathleen Van Brempt bedoeld, maar die weer eens niet aanwezig)
En wat droeg hij ter hoogte van het borstzakje waarin normaal een stoefertje steekt? Juist, een groen omrande ronde "statementsticker" waarop de boodschap 100 en enkele groene slogans daaromtrent. De minister merkte op dat hij een sticker droeg en vroeg of de t-shirts nog niet waren gedrukt. De waarheid is, dat de kassa leeg is bij Groen!, en dat er dus geen geld meer is voor T-shirts, zeker niet nu de verkiezingen eraan komen.
Misschien wordt groen door bepaalde krachten gefinancierd om dit land helemaal stil te leggen en echt om zeep te helpen, want hun voortdurende vraag om meer regels en wetten, meer subsidies, minder werk voor meer geld, meer betutteling kan op geen andere manier meer worden uitgelegd. Ik laat het aan de lezers over om deze krachten te definiëren.
We worden dan allemaal een beetje gezonder en kunnen daardoor in onze rolstoel 110 jaar worden en nog een jaar langer dement in een instelling doorbrengen dank zij het feit dat we geen stoflong hebben van het autorijden.
Als ze zo voortdoen kunnen ze de naïeve mensen er straks toe overhalen te geloven dat economie door de overheid moet worden georganiseerd en dat werkgevers echt werk GEVEN.
Hun denkmechanisme leidt onvermijdelijk naar de grote hongersnood, omdat ze evenmin te vinden zijn voor oplossingen om de wereldbevolking drastisch te doen krimpen en iedereen te activeren ipv voor de tent of hut te zitten kletsen bij een kampvuur. Als er een ding is waar ze verdomd goed in zijn dan is het in verkopen van opgewarmde Kyotolucht, zelfs bruin gebakken lucht, en het aanpraten van een schuldgevoel bij mensen zonder weerstand.
Klimaat is bij hun een machtsthema waarvan zelfs een klein stukje net mag ontmaskerd worden om hun kaartenhuis niet in elkaar te laten vallen. Dus doen ze zoals de grote voorbeelden uit de financiële wereld, die steeds grotere luchtkastelen bouwden om de belegger te misleiden..... tot de bekende financiële crisis van vandaag. Geen van beiden zijn intellectueel eerlijk ten behoeve van een eigen gelijk en dogmatisch ideaal en profijt. En soms is een ideaal zo nefast sterk als geldzucht; in dit geval toch.
Aangezien er niemand in het parlement protesteerde tegen de statementsticker van Eloi Glorieux en ook de voorzitter en de minister hierover geen negatieve opmerking maakte, neem ik aan dat ik via de collage volgende suggestie mag doen aan Filip De Winter wanneer hij eerstdaags het spreekgestoelte zal bestijgen. Ook dan zullen we merken dat de verontwaardiging en beoordeling selectief zal zijn; dat de wet en de regels voor het Vlaams Belang niet dezelfde zijn, ze heel veel uitleg zullen bedenken waarom dit niet en dat wel kan....., misschien wel de gebroeders De Witte inschakelen. De ene, gouverneur van Vlaams Brabant en lanceerder van de 100km/u voorzet aan groen en SPA, de andere, Jozef, directeur van de securitate CGKR van het regime. Van welke signatuur zij die ook al weer?
Geen opmerkingen: