Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 januari 2009

Het gerecht is partijdig

Grondwettelijk Hof wijst vordering inzake vakbondsmonopolie af - Vlaams Belang trekt naar Straatsburg
http://www.politiek.net/hermes/27582
Vanmiddag werd de vordering die het Vlaams Belang had ingediend tegen het onrechtvaardige Belgische vakbondsmonopolie door het Grondwettelijk Hof afgewezen.
Het Vlaams Belang betreurt uiteraard dat het Grondwettelijk Hof de vordering afwijst, al hadden we ons niet teveel illusies gemaakt: het viel te verwachten dat het politiek benoemde Hof - bestaande uit 6 politici en 6 politiek benoemde rechters - de fundamenten van de Belgische staat zouden willen vrijwaren. De uitspraak is ook nog om een andere reden onbegrijpelijk: enkele maanden geleden werd België voor het vakbondsmonopolie op de vingers getikt door de ILO. Die berisping door een internationale instantie legt het Grondwettelijk Hof nu gewoon naast zich neer.
Nogmaals is duidelijk gebleken dat een Vlaamse werknemer niet moet hopen dat een Belgische rechtbank ooit het machtsmisbruik van de partijvakbonden zal doorbreken, net omdat dat machtsmisbruik mee het cement van België is.
Voor het Vlaams Belang gaat de strijd tegen het vakbondsmonopolie en het machtsmisbruik van de Belgische kleurvakbonden onverminderd verder: onze partij trekt nu vastbesloten naar het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Marie-Rose Morel Coördinator Vakbondscel
Bruno Valkeniers Partijvoorzitter
Jurgen Ceder Hoofd Juridische Dienst

Bravo en dank u Marie Rose Morel voor je werk en inzet.

Geen opmerkingen: