Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 december 2008

Nog een staaltje van 'democratie'?

Na de fijne staaltjes van dictatuur en antidemocratie deze week in het parlement tentoongespreid door de in maatpak verklede kolonels van de junta, vond ik op de site van The Brussels Journal een nieuw schokkend verkrachtingverhaal.
Ik weet het , mensen worden er moe van alle dagen meerdere keren om de oren geslagen te worden met nieuwe dreigingen. Ze worden er misschien gevoelloos van. Misschien zelfs snakken ze naar rust. Verlost van dat dagelijkse politieke gekonkel, en desnoods dan nog maar eens Guy Leterme of Yves Verhofstadt.
Zelfs Onckelinckx, Milquet, of waarom niet Maingain. Om het even, als de rust maar terugkeert. Liever blijvend geknecht en tot slaaf gedwongen, ontkleed van elke eigen mening en zelfrespect door het regime en de securitate-CGKR. Maar rust, al het andere maakt mensen bang. De angst voor wat komen kan is groot; de angst die hun alle dagen wordt ingeblazen door de regimemedia, betaalde lobbyisten, communicatie specialisten, en dat met de volledige psychologische trukendoos.
Er zijn ele vragen, ik stel er maar twee:
Wie gaat het oplossen in dit land, wie heeft hier nu eigenlijk de echte macht in handen? De koning van Chocowakijke?
Maar ook: wie verdient er aan de deal die kost wat kost met BNP-Parisbas moet doorgaan? (In de crimi's: zoek diegene die er voordeel bij had, en vind de moordenaar. )

Op de kerstmarkt waar ik vrijdag aan deelnam met het Vlaams Belang bleek dat al onze kiezers trouw zwoeren, en dat er velen zich spontaan kwamen voorstellen en melden. Onder hen veel jongeren en mensen met kinderen, al denkt het regime dat die allemaal eerder links stemmen.
Wij waren de enige politieke beweging die actie voerde, en het toeval kon niet beter. De andere partijen en politici durfden gewoon hun gezicht niet laten zien van plaatsvervangende schaamte.
De gordiaanse knoop die België is kan niet worden ontward, de enige oplossing is die van Alexander de Grote: hij hakte de knoop door met zijn zwaard. Dat is wat er moet gebeuren: een splitsing van dit land en een onafhankelijk Vlaanderen. Ik hoop dat de rol van Alexander door Annemans wordt ingenomen, maar voor dit goede doel mag het desnoods ook een ander zijn.

Dit kleine land is van ons Vlamingen, daar wil ik niets meer van afgeknaagd zien, en daarvoor zullen we blijven vechten. Wij kunnen onze kinderen en kleinkinderen nu en later nog in de ogen kijken.

En nu over de gevolgen voor de politici , hoge ambtenaren en rechters die de grondwet en diverse andere geschreven en ongeschreven wetten van fatsoen overtraden: Een onderneming die te laat is met het indienen van zijn belastingaangifte wordt al gestraft met een boete en belast op indiciën, zelfs met een belasting van 200%, algauw meer dan 10.000 €. Voor het niet dragen van een veiligheidsgordel, het installeren van elektrische accumulatiekachels, het bewonen van een zonevreemd chalet, of het weggooien van een bananenschil mogen gewone burgers al zwaar beboet worden. Welke boetes en straffen zijn er voorzien voor exorbitant veel verdienende politici, ambtenaren en rechters die de grondwet schenden, frauderen, handelen met voorkennis, benoemen via de canapé, zich lazarus drinken in New York of Peking op kosten van de belastingbetaler?
Is daar wel een strafmaat voor voorzien?
Ik vrees van niet. De wet en de straffen zijn er enkel voor de gewone mensen, het plebs, niet voor de elite die het goede voorbeeld zouden moeten geven.
In een onderneming krijg je voor een vergelijkbare zware fout een C4 zonder de mogelijkheid te gaan stempelen. De kans dat er daarna nog een verantwoordelijker baantje dan de vloer vegen zou weggelegd zijn, is haast onbestaand. Bovendien zou het via het parket of een burgelijke procedure nog een aardig staartje krijgen.

Hoe zeer de democratie ziek is, tot in de Europese regionen mag blijken uit onderstaand filmpje dat niet op de VRT of een andere zender werd getoond.
Ik ben niet tegen Europa, maar een Euroscepticus die niets moet hebben van een nieuwe dictatuur en arrangeurs die niet eens door de mensen werden verkozen en de wetgeving en resultaten zonder onze inspraak aanpassen aan hun grote gelijk.
Om de communist Martin Schulz te parafraseren: Tot het einde van mijn dagen zal ik kampen tegen zo'n Europese dictatuur en linkse figuren als Martin Schulz en Daniel Cohn-Bendit.

Wie is er ondemocratisch, wie zijn er de fascisten????

Mijn oprechte dank aan Nigel Farrage

Geen opmerkingen: