Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 december 2008

Volksmoord in Suid-Afrika : basuin uit op elk forum en praatgat op die net

Ek doen hiermee 'n beroep op elkeen wat hierdie artikel lees om die volgende webwerwe te besoek om jouself te vergewis van wat onder jou neus aan die gang is. Bring dan asseblief hierdie webwerwe onder die aandag van elkeen op jou e-poslys:http://www.stopdiemoorde.co.za/http://www.plaasaanvalle.co.za/http://www.plaasmoorde.com/http://www.farmmurders.com/Vra hulle om hierdie adresse na almal op húl poslyste te versprei sodat die nuus om die wêreld trek - volksmoord vind in Suid-Afrika plaas. Vra jou buitelandse kontakte om die mense daar in te lig en briewe aan die media te skryf.Basuin dit uit op elke forum en praatgat op die Net.
Een klein stem kan 'n magtige koor word.
.
http://dienuwesuidafrika.blogspot.com/2008/12/vertel-die-mense-van-die-volksmoord.html

Beste Mr Prinsloo, Beste Peter Murray

Ik las Uw oproep op de blog van Angeltjes ( http://blog.seniorennet.be/angeltjes/ ).

Weet dat ik tot 1989 in België/Vlaanderen voor een dochterbedrijf van Barlow Rand werkte ( Middelburg Steel and Alloys)
Toen leek het nog aanlokkelijk om met mijn gezin in Zuid Afrika te gaan wonen, het absoluut modernste land van Afrika met een fantastische toekomst, zo leek het.
Wat een geluk nu, dat ik het nooit heb gedaan.

Wat erg voor jullie, die het land tot hoog niveau wisten op te bouwen, en het nu geleidelijk doch snel zien vervallen tot een nieuw Zimbabwe.

Afrika lijkt niet te redden, lijkt niet gered te willen worden, lijkt als een anachronisme in de 21ste eeuw te zullen sterven aan ziektes, hongersnood, oorlogen, piraterij en anarchie. Kijk maar naar de andere landen waaronder Congo, Somalië, Soedan, Zimbabwe enz....
Alles wat de Euopeanen er ooit als beschaving, infrastructuur, onderwijs, geneeskunde en sociale voorzieningen brachten wordt afgebroken, en ligt er weg te roesten zoals de treinsporen en de machines in verouderde fabriekjes.
Zeker nu de financiële crisis hard heeft toegeslagen zal er geen geld meer zijn om Afrika te redden.
Overal merkt men al, als niemand de ertsen komt delven, de grond komt bewerken, dat er geen geld en geen eten is.
En zeker, van de hulporganisaties zal het niet moeten komen. De tijd en het verleden hebben het bewezen: ze zijn er alleen om zichzelf in leven te houden. Immers geldt: hoe groter de problemen en het menselijk leed, hoe meer donnaties en geld er via hun kassa en handen passeert.

Ik hoop voor jullie het beste, ik zal ook via mijn blog uw oproep en informatie publiceren en waar mogelijk mensen over jullie drama informeren.
Mocht het alsnog voor jullie te gevaarlijk en uitzichtloos worden, dan hoop ik dat jullie hier in Europa de veilige plek, het welzijn en de welvaart vinden die jullie verdienen.
Welkom terug dan, in de vaderlanden die jullie ooit verlieten om ginds de grond te gaan ploegen. En binnen honderd of tweehonderd jaar ofzo kunnen we nog eens gaan kijken, want dan hebben de problemen zichzelf opgelost.

Veel moed toegewenst aan alle blanke mensen in Zuid Afrika.

A.GriffonVlaanderen/ (België)http://agriffon.blogspot.com/
(Ik hoop dat mijn Nederlands goed leesbaar is voor jullie)

1 opmerking:

Rudi Prinsloo zei

Geagte Mr Griffon,

U Nederlands is nie net leesbaar nie, dit is soos musiek vir my ore.

Dit spyt my dat ek nou eers terugskryf. Vergewe my asseblief maar die laaste paar weke was vreeslik besig vir my.

Ek het verneem deur ons vriend Mr. Peter Murray van die artikels wat u op Angeltjes geplaas het. Dit is vir my persoonlik 'n enorme eer dat 'n beroemde Vlaamse Blog soos Angeltjes (wat ek gereeld lees) berig lewer oor ons situasie en skakel na my webwerf. Ons besef dat ons ware vriende in die buiteland die Vlaminge is want ons het tog dieselfde voorvaders, taal en soortgelyke kultuur. Verder is ons stryd vir selfbeheersing ook dieselfde. Ek volg met groot admirasie die stryd wat julle voer vir Vlaamse onafhanklikheid en ek hoop dat dit nog in ons leeftyd sal realiseer. Verder gee dit vir my hoop vir ons eie stryd om te weet dat daar mense is soos u en u lesers wat weet wat regtig aan die gebeur is in Suid-Afrika en wat sal stem dik maak wanneer die voortbestaan van die Afrikaner volk bedreig word.

Ja, ek is ook bly dat u besluit het om liewer nie na Suid-Afrika toe te emigreer nie. Om die waarheid te se, ons het u meer nodig net daar waar u is. Daar in Vlaandere waar u die woord kan versprei en mense se oe kan oop maak vir die realiteite van Afrika en Suid Afrika. Suid-Afrika se hede is Europa se toekoms as die huidige liberale multikulturele beleid van Europa toegelaat word om voort te gaan.

Dit verbaas my nie dat dit ons Vlaamse broers is wat die voortou geneem het in Europa om te veg vir die voortbestaan van Eurpoa as 'n plek vir Europiers met Europese kultuur en Europese waardes, en Europese Taal. Julle verskaf hoop vir die hele Europa, nie net vir die Vlaamse mense nie.

Dankie vir die uitnodiging om terug te keer na die land van ons voorvaders. Ek beplan om self in die toekoms julle pragtige land te besoek.

Groete.
Rudi Prinsloo
http://www.dienuwesuidafrika.com

Vier Naties, een Volk:
(Nederlanders | Vlamingen | Afrikaners | Surinamers)