Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 december 2008

Een verrijking voor ons land?

07.12.2008 17.43u - Volgens een globale raming van de Nationale Bank van België stuurden immigranten in 2003 om en bij de 296 miljoen euro naar hun thuislanden. Vorig jaar was dit bedrag reeds opgelopen tot 349 miljoen euro. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om geregistreerde bankverrichtingen. In dit bedrag is het vele geld dat ‘met de valies’ of via andere kanalen wordt versast, uiteraard niet inbegrepen. “Volgens schattingen zouden er twee keer zoveel niet-geregistreerde transfers als geregistreerde zijn”, aldus Tom de Bruyn, onderzoeker bij het Hoger Instituut voor de Arbeid (in Brussel Deze Week, 04.12.2008).

Hoeveel van dit geld is afkomstig van de sociale uitkeringen, hoeveel van echt werk?
Hoeveel van criminaliteit? Dat zullen we enkel kunnen gissen.
Moeten ze niet belast worden op hun buitenlands vermogen zoals de KB lux klanten, en desnoods vervolgd?
Hallo belastinginspectie?? Mijn aangifte en rekeningen controleren jullie regelmatig, maar waarom doen jullie dit niet bij immigranten?
Komt het omdat wanneer er een vraag gesteld wordt over de geldsmokkelende migranten aan hun land van herkomst er geantwoord wordt: er leven hier geen Belgen alleen Marokkanen, Turken, Afaganen, enz...? En hoe en door wie wordt er gecontroleerd op buitenlandse eigendommen en bezittingen?
Daarvoor is ondermeer de dubbele nationaliteit dienstig en handig.
In sommige gevallen zelfs een nog lucratievere veelvoudige nationaliteit, want wie controleert, of beter gezegd, wie durft die allchtonen te controleren.

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Antoine Griffon,
De dhimmitude van onze "machthebbers" en groene azijnpissers komt, dag voor dag, méér aan het licht.
Het recentste voorbeeld is het verbod om het, nog steeds actuele, liedje "de ziekenkas" van de ANTWERPSE groep "De Strangers", in ANTWERPEN te laten horen.
Het schandaligste aan heel dat geval is toch wel dat die klacht niet uitgaat van vreemdelingen, maar wèl van een seut uit "eigen volk", een groen geval, genaamd Frea Piryns, wiens naam toevallig (?) ook viel in de "Visa-affaire"
Hartelijke Vlaamse groeten,
Victor VV