Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 december 2008

Alle terroristen Belg!


Er werd bekend dat de veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi een Belgisch paspoort heeft aangevraagd omdat hij bij terugsturen naar Tunesië een zwaardere straf misschien wel met de dood als gevolg.
Blijkt dat hij ineens niet meer vasthoud aan een leven naast Allah, Mohammed en de 63 maagden, en het aardse leven verkiest. Bij de Islamfundamentalisten is hij nu een afvallige.

Dit land en zijn domme bestuurders kennend is zijn kans op slagen groot, vandaar dat hij met een lachende foto in de Gazet Van Antwerpen verschijnt. Al bij al komt hij hier binnen een paar maanden of jaren vrij, en is de kans klein dat hij zal worden uitgeleverd aan de USA of Tunesië.
Daarna wacht de OCMW hem op om hem de rest van zijn leven te belonen.
De hemel van allah en mohammed is hier!!!
Als die man een Belgisch paspoort krijgt dan is de overheid goed gek en klaar om ook verbannen te worden naar de woestijn. Dat hij nu zijn leven wilt beteren is maar een goed voornemen zoals er veel boeven een hebben zodra ze geklist zijn.
Laat ze hier ook maar terug de doodstraf invoeren, dan blijven alle grote criminelen hier misschien weg. Nu is het hier een vrijhaven, en loopt het hier vol van gevluchte misdadigers en oorlogsmisdadigers.
Zijn familie mag meteen vertrekken naar hun geliefde moslimland in Afrika of elders. Trambelsi kan hen dan meteen vervoegen zodra hij vrijkomt.
Ik vraag me af welk beroep zijn gesluierde (illegale(?) vrouw heeft, of leeft ze van de OCMW de rest van haar leven?
Laten we dit verhaal maar opvolgen.

Geen opmerkingen: