Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 augustus 2015

Ongeleerde lessen uit het verleden.

De beste president die ik tijdens mijn toch al +/- lange leven heb gekend is ongetwijfeld Ronald Reagan.
Niemand had dat verwacht van een ‘acteur’.
Maar wat kon die man speechen en debatteren, en grappen maken ook.
Het filmpje dat hier geplaatst is herinnerde me er weer aan, en doet me beslissen ook die met zijn andere toespraken terug te bekijken.
En er zitten er ongetwijfeld nog vele tussen die ik nog nooit zag of hoorde, gewoon omdat ze niet beschikbaar waren.
Ja, ook toen al zat er zo iemand als Soenens aan de knoppen van het nieuws bij de VRT.
Het internet bestond hier nog niet, stond in zijn kinderschoenen. Zelf had ik een internetverbinding vanaf 1992, maar wat men op het WWW kon vinden was slechts een fractie van wat vandaag beschikbaar is. Youtube, Facebook Twitter en filmpjes delen bestond nog niet. Dat vergde te veel computer capaciteit en transmissiesnelheid.

Blij dat iemand de toespraken van Ronald Reagan op Youtube plaatste, en meteen in relatie tot de gebeurtenissen en het beleid in deze tijd.
We kunnen er wat uit leren.
Alhoewel.... Hoe weinig, en hoe weinigen, hebben er wat van geleerd.

Ik sluit dit af met de woorden van Reagan uit zijn profetische toespraak:
" Geschiedenis zal met de grootste verontwaardiging neerschrijven dat diegenen die het meeste te verliezen hadden, het minste deden om dit verlies te voorkomen."
"Indien we hier onze vrijheid verliezen, dan is er geen plaats meer om naartoe te vluchten."

Geen opmerkingen: