Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 augustus 2015

Burgers, ‘Te Wapen!’

Geplaatst op Nageltjes.be op door


Het onderstaande vertaalde gedicht dat velen zingen zonder er bij na te denken, zonder die vertaling ooit te hebben gemaakt of te kennen, is heden politiek incorrect. Als gedicht slecht klinkend in het Nederlands, dat wel. Maar verbeterbaar. Dat heb je nu eenmaal met vertalingen, en een betere is mogelijk.
Maar we horen het als lied massaal terug te zingen, in het Nederlands, goed klinkend aangepast, in elk land in de eigen taal. Op elke betoging, op elke bijeenkomst, of die nu door Pegida dan wel door elk volksverzet of het  Vlaams Belang wordt georganiseerd.
Tegen het verraderlijke beleid van de eigen machthebbers en hun acolieten, tegen de EUSSR en allen die het autochtone volk verraden en vervangen.
Het is niet zozeer van belang waar dit gedicht vandaan is en het als lied wordt gezongen, dan wel wat de tekst verkondigt en waartoe hij oproept.
guillotine 2
Het verbaasde mij dat het nog niet werd verboden of slechts gedeeltelijk gezongen of  de tekst ervan politiek correct herschreven, zoals dat o.a. wel gebeurde of getracht met de Vlaamse Leeuw,  het Duitslandlied, en andere hymnes en volksliederen.
Zoals gevreesd, werd toch al door sommige land- en volksverraders gesteld dat het gedicht, het lied, racistisch is.
Herkent u het gedicht hieronder niet, dit lied dat oproept tot strijd tegen de aanrukkende wrede troepen die ons dreigen te kelen?
Het lied dat de oorlog verklaard aan verdorven despoten die meester willen worden van ons lot, en dat die samenzwerende leiders en collaborateurs neer wil slaan?
Zouden we het zingen op een ander deuntje, of declameren op de Markt in Antwerpen of aan de parlementen in Brussel, we werden verdreven en geboeid weggevoerd, en rechters zouden ons als oproerkraaiende fascisten en racisten veroordelen onder goedkeurend geknik van pers en politiek.
Herkent u het niet? Dan is er hierna nog een videofilmpje met het geluidsbandje.
Ik geef nog een tip: Wat zong Yves Leterme toen hem op 21 juli gevraagd werd  om de Babançonne te zingen?
Burgers, Te Wapen !!
Komt, kinderen des vaderlands,
de dag der overwinning is aangebroken!
Tegen ons is
het bloedige vaandel van de tirannie gehesen
Het bloedige vaandel is gehesen.
Hoort ge in de velden
het loeien van die vreselijke soldaten?
Zij naderen tot in uw armen
om uw zonen en echtgenoten te kelen!
Te wapen, burgers!
Vormt uw bataljonnen!
Laten we marcheren, marcheren,
Zodat het onreine bloed
onze voren doordrenkt.
Wat wil deze horde slaven, bestaande uit
verraders en samenzwerende koningen?
Voor wie zijn deze walgelijke ketenen,
deze ijzers die lang geleden zijn gemaakt?
Vlamingen, voor ons, ah! Wat een belediging!
Welke middelen moet men uitoefenen
Wij zijn het die men durft te overwegen
om tot de oude slavernij terug te brengen.
Wat! Deze buitenlandse groepen
zouden de dienst gaan uitmaken in ons land.
Wat! Deze huurtroepen
zouden onze krijgshaftige zonen teneerslaan.
Grote God, door geketende handen zouden
wij ons onder het juk schikken.
Verdorven despoten zouden
de meesters van ons lot worden.
Beeft, tirannen en verraders,
de schande van alle partijen!
Beeft, uw vadermoordelijke projecten
zullen uiteindelijk hun prijs ontvangen.
Alles, wat tegen u vecht, zijn soldaten.
Als ze vallen, onze jonge helden,
brengt de aarde nieuwen voort,
allen bereid om tegen u te vechten.


Geen opmerkingen: