Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 augustus 2015

Het reisgeld van de Duitse Antifa: met belastinggeld naar de betogingen.

Het reisgeld van de Duitse Antifa: met belastinggeld naar de betogingen.


Het reisgeld van de Duitse Antifa: met belastinggeld naar de betogingen.
Denken jullie dat zoiets in ons land onmogelijk is?
“Think twice!” luidt het Britse gezegde.
Al eens gedacht aan de Loterij, Koning Boudewijnstichting, via subsidies aan links-culturele organisaties die als dekmantel en doorluiskantoor dienen, …..

Al ruim vijf jaren worden in Thüringen in het oosten van Duitsland verplaatsingen van linkse organisaties betaald/gesubsidieerd met geld uit de deelstaatkassa. Dit leidde tot een parlementaire vraag in het deelstaatparlement in Erfürth. Als genieters van deze steekpenningen kwamen daarbij niet enkel de linkse partijbewegingen als de ‘Junos’ of de ‘Neue Linke’ ten goede maar ook pertinent links-extremistische groeperingen als de ‘Junge Gemeinde’ uit Jena, en de links extremistische Lothar Könige, en/of een organisatie die zijn zetel in Weimar heeft.
DS-TV (afkorting voor Der Stimme-TV) ging dit misbruik achterna , en laat hierover de NPD mandataris justitie Frank Schwert, alsook de Thüringse deelstaatvoorzitter van de Nationaldemokraten aan het woord komen.

Geen opmerkingen: