Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 augustus 2015

Greed kills ! Hebzucht doodt ! Was het maar waar.

Greed kills ! Hebzucht doodt ! Was het maar waar.

Let op het onzin uitkramende socialistische parlementslid in onderstaande video, dat een truitje draagt met het opschrift “Greed kills” (hebzucht doodt), en die zelf een belastingvrij salaris van13.349 € PER MAAND + snoepjes verdient. Ik hoop dat zij snel de eerste is die aan hebzucht sterft. Maar ook al diegenen die om dezelfde redenen Europa aan het bestormen zijn, zo blijkt.

Gratis geld: dat is waar de immigranten samen met de socialisten van dromen.

Annette Groth hoopt haar inkomen en invloed met de import van nieuw kiesvee te kunnen consolideren voor de rest van haar leven. Ze gaat ze dus in hoogsteigen persoon al verwelkomen in Macedonië.
Volgens de eigen Europese wetgeving dient men asiel te vragen in het land waar men het eerste voet aan land zette, en dat is dus in het geval van de vluchtelingen in de video: Griekenland. Europa overtreedt dus haar eigen wetgeving, en geen enkele regering stopt dit misdrijf. Dan mag men toch verwachten dat ook de Macedoniërst foert zeggen? Het bewijst tevens dat de ‘vluchtelingen’ niet uit zijn op veiligheid (die er al in Griekenland en Macedonië te vinden zijn), maar op geld.
Greed must so kill a lot.

Geen opmerkingen: