Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 februari 2012

Volgens het poco-criterium berekend


Er werd berekend dat de helft van de vrijgelaten veroordeelden  opnieuw in cel belandt,...... minstens evenveel werden nog nooit opgepakt en nog eens zoveel werden meteen na hun aanhouding vrijgelaten.(ben ik nog iets vergeten?)
Is het omdat er pas een bekende pedofiel werd opgepakt dank zij het werk van een journalist dat men zich haast om eveneens mee te delen dat het recidivisme van seksuele delinquenten niet zo hoog is? Is het om dit tuig hun vrijlating en het gebrek aan controle te motiveren en het risico te minimaliseren. Denken deze imbecielen dat wij ook imbeciel zijn? Seksuele delinquenten en pedofielen zijn wereldwijd de grootste recidivisten samen met drugsverslaafden. Als een journalist dat kan, waarom kan de kolderbrigade van justitie dat niet? Welk ethisch en mensenrechtenprobleem hebben gaan ze nu weer inroepen om de brave burgers, de slachtoffers, hun mensenrechten te schenden?
Ik twijfel sterk dat deze cijfers wel juist zijn, zoals ik aan alle cijfers bekend gemaakt door het regime ben gaan twijfelen. Op zijn minst worden ze gemanipuleerd of wordt een deel van de waarheid gewoon verzwegen.
Daarvoor kunnen ze op de hulp rekenen van gekochte professoren en ambtenaren met de juiste partijkaarten. Ik wil ze alleen nog geloven als cijfers worden gecontroleerd en goedgekeurd door de oppositie.
Maar dat, dat zal wel een democratische illusie blijven, een vraag zonder antwoord.

Geen opmerkingen: