Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 februari 2012


Ingrid Lieten verdedigt instap PMV in obligatielening Ethias

Vlaams minister van overheidsinstellingen Ingrid Lieten heeft aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) gevraagd om een intekening op een obligatielening van Ethias Finance te overwegen. Dat heeft de minister in het Vlaams Parlement toegegeven. De minister voegde er aan toe dat die piste binnen het Vlaams kernkabinet was doorgesproken. Uiteindelijk tekende de Participatiemaatschappij voor een bedrag van 38,3 miljoen euro in op de obligatielening. De transactie moest verzekeraar Ethias toelaten om problemen rond zijn belang in de financiële groep Dexia op te vangen. Op de financiële markten werden echter niet voldoende private intekenaars gevonden, waarop aan de overheden werd gevraagd om bij te springen. Hoewel de obligatielening niet zonder risico is, kan de transactie volgens Ingrid Lieten toch worden verdedigd. Onder meer verwees de minister naar de tewerkstelling bij Ethias en de verankering bij de Vlaamse besturen en bevolking. http://www.express.be/sectors/nl/finance/ingrid-lieten-verdedigt-instap-pmv-in-obligatielening-ethias/160768.htm


Ethias, het zoveelste door socialisten bedachte en bevolkte bedrijf dat in moeilijkheden geraakt en dat vroeger OMOB heette ( in Wallonië SMAP: Société Mutuelle des Administrations Publiques) . OMOB: Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen, een mutualistisch bedrijf dat met haar volledige naam de indruk moest wekken dat het om een overheidsinitiatief ging, maar dat in feite een socialistische creatie was om meer greep te krijgen op en geld te incasseren van de Openbare Besturen.  OMOB ging gebukt onder fraude en corruptie, waarvoor veroordelingen van socialisten over heel het land werden uitgesproken. Er waren blijkbaar ook verbanden met de moord op PS- maffiabaas André Cools en andere schandalen. Helaas blijkt heel veel informatie rond al die socialistische schandalen te verdwijnen, niet alleen fysiek, niet alleen in het geheugen van de mensen, maar ook uit het internet. Tijd dat er eens een degelijke databank wordt aangelegd waarin alle dossiers publiek kunnen geraadpleegd worden en dat als een rood licht waarschuwend werkt voor kiezer van morgen.
 OMOB  veranderde zijn naam in Ethias. Oude wijn in nieuwe vaten natuurlijk. De nieuwe naam Ethias zou de burger en consument de indruk moeten geven dat alle problemen voorbij waren dat ze vanaf dan ethisch gingen ondernemen. Steve Gratis Stevaert werd er bestuurder, al had hij van financiën en verzekeringen geen bal verstand, zoals hij herhaaldelijk zelf toegaf. Allerhande socialisten vulden er via mandaatjes en  partijkaartrecrutering hun zakken. Ze hadden hun marktpositie veroverd via de dwingende invloed en druk van verschillende socialistische draken als de politici, de vakbonden, de ziekenkassen en andere socialistische organisaties. Men heeft in het verleden geen middel geschuwd om greep te krijgen op geld uit de gemeente- en overheidscircuits.
Voorkennis, dossierinzage, vriendjespolitiek en corruptie kleven aan het verleden van Ethias/Omob. Er werden initiatieven en mogelijkheden ontwikkeld die voor gewone bedrijven onmogelijk zijn, en alles stond ten dienste van meer politieke macht. 
Er werden veel te hoge interesten en opbrengsten beloofd en uitbetaald aan de rode vrienden tot de kruik barstte, de kassa leeg was. Nee , de linkse vrienden werd niet gevraagd de te veel geïncasseerde gelden dan maar terug te betalen, met excuses van Ethias. Werden incapabele bestuurders als Steve Stevaert gevraagd hun zitpenningen en bonussen terug te storten? Nee, in tegendeel. Ethias heeft het lef om geld te vragen van de belastingbetalers om hun  leugens , wanbestuur en wanbeheer te compenseren. 
Elke andere onderneming, hoe klein of groot ook, gaat op de fles, en de bestuurders komen voor de rechtbank wegens incompetentie, wanbeheer, leugen en fraude. Dat is wat Ethias dan ook moet overkomen.

Geen wonder dat een bedrijf gebaseerd op de socialistische principes voortdurend in de moeilijkheden geraakt en ook nu weer een bak geld van de belastingbetalers nodig heeft om te kunnen overleven. Socialisme en communisme hebben altijd en overal gefaald, en er bestaat geen enkele socialistische successtaat. Noodlijdende landen als Griekenland en Portugal zijn erdoor failliet geggaan.
En waar zal uiteindelijk het geld dat Ingrid Lieten eist voor gebruikt worden??? Juist, om bodemloze putten te vullen, de greep van de socialisten op allerlei te verstevigen of te handhaven,  en de rode vrienden te verwennen en stemmen te kopen
De socialisten en hun vakbonden die overigens geen enkele kans onbenut laten om echte ondernemers af te schilderen als asociale kapitalisten, fraudeurs en uitbuiters van werkvolk moeten nu maar eens echt voelen waar socialisme toe leidt: het failliet.
Socialisten menen dat ze er recht hebben op overheidssteun, als ruil, want ze hebben ook de redding van een andere politieke onderneming mee goedgekeurd: Dexia en het failliete Arcopar van het ACW/CD&V.

Om het failliet van de financiën van de regimepartijen te voorkomen moest de regering zo dringend worden gevormd, niet om het belang van de Vlamingen en de belastingbetalers te dienen. 
Een socialistische bank, een socialistische onderneming, laat ons niet lachen, dat is per definitie een onmogelijkheid, een doodgeboren kind. 

1 opmerking:

lucky9 zei

De waarheid, niets dan de waarheid.

In een wanhoopspoging zijn de socialistische apparatsjiks bezig de putten van hun eigen financiële fraudeconstructies te laten vullen door de nog werkende burger.

Let wel niet door de aangezogen en/of doelbewust geïmporteerde allochtoon die hier op ieders kosten aan het subsidieinfuus wordt gekoppeld omdat de allochtonenindustrie vooral een linkse hobby is en vooral de PS ten goede komt.

Deze waarheden hoor of zie je nooit in de indoctrinerende massamedia, en die lees of las je ook nooit, nergens, in de regime-pers.

Koppel deze onethische waarheid over Ethias aan het schandaal van Dexia en aan de al even schandalige Fortis-saga en je hebt meteen door wat er gebeurt in dit land B en op welke manier.

De burgers worden belogen, bedrogen, geïntimideerd, bedreigd, uitgezogen en verraden zoals in de eerste de beste dictatuur.

Voeg daarbij dat de resterende beursgenoteerde zogezegd Vlaamse bankinstellingen zoals bij voorbeeld KBC stiekem hun private-banking-dochter voor vermogende burgers reeds verpatsten aan lieden uit Dubai.

Voeg daarbij de door leugenaars als Verhofstadt klaargestoomde euro-crisis en je hebt geen enkele reden meer om vrolijk te zijn over uw noch over de financiële toestand van Vlaanderen.

De kersen op de taart van deze fascistische samenzwering zijn de algemene stakingen uitgeroepen door de kleurvakbonden die er in slagen iedereen schade te berokkenen om de geldhonger van enkele vakbondsbazen te stillen.

Dit terwijl de enige daad van wettige belangenverdediging het afroepen van een algemene staking is om de onafhankelijkheid van Vlaanderen af te dwingen.

Slechts met zo een staking in ieders voordeel -ook in dat van de Walen!- kan het einde van de walgelijke Belgische dictatuur bereikt worden.

Het wordt hoog tijd -om het met de woorden van Ayn Rand te zeggen- dat Atlas in staking gaat.