Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 februari 2016

Wij subsidiëren onze vijanden verder


Het mag ons niet verbazen. Dit is de echte doelstelling van NGO’s en allerlei linkse en religieuze clubjes: geld graaien en verkwisten.
Zij maakten ook van hun hobby hun beroep.
Denk wat mogelijk zou zijn moesten we het geld waarvan men ons beroofde, zelf kunnen besteden, aan onze hobby’s en behoeften. Elke asielzoeker/ immigrant kost onrechtstreeks veel meer wanneer men de echte rekening maakt, en dat blijft vaak hun hele leven zo verder gaan. En dan moeten ze nog uit de gevangenis blijven. Ja want ook dat wat men vernielde, wat men van ons stal, wat men de mensen fysiek aandeed, de acties van politie, justitie, leger,onderwijs enz moeten ook in debetrekening worden gebracht.
Wat kunnen we aan de credit-zijde schrijven?? Een verwaarloosbare fractie van het debet; het resultaat van slechts enkelen de zich volledig en goed integreerden en assimileerden.
Immigratie een verrijking? Nee, verarming door herverdeling en gedwongen solidariteit.
En laat ik het nog maar eens schrijven: ‘gedwongen solidariteit is diefstal.’

‘Deradicalisering’: de nieuwe jackpot voor links en islam

Uit het antwoord op een vraag van Chris Janssens blijkt dat het ‘deradicaliseringsbeleid’ van Homans in de eerste plaats een nieuwe jackpot is geworden voor linkse subsidiegraaiers en islamitische organisaties.
Na de slachtpartij door islamfanatici  in de redactielokalen van Charlie Hebdo in Parijs, lanceerde de Vlaamse regering in april 2015 een ‘actieplan tegen de gewelddadige radicalisering’. Begin december kondigde minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) aan dat ze in uitvoering van het plan onder meer acht projecten zou ondersteunen die “inzetten op positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren”, goed voor een totaal subsidiebedrag van 650.000 euro. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vroeg bij Liesbeth Homans de gegevens op van de gesubsidieerde organisaties, waarbij hij ook informeerde naar het concrete nut van de ondersteuning.
Jackpot
Uit het antwoord van de minister blijkt andermaal hoezeer het zogenaamde ‘deradicaliseringsbeleid’ eerder dan werkelijk het extremisme te bestrijden een zoveelste jackpot is geworden voor moslimorganisaties en sociale organisaties van linkse signatuur. Zo krijgt het ‘Centrum voor Islamitische Educatie de Toekomst vzw’ (vzw CIET) van Homans 104.976 euro voor een “vormingstraject gericht op de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren”. Het komt erop neer dat de vzw CIE met het geld “seminaries islamitische ethiek” en proeflessen “inleiding op de sharia” mag organiseren. Alsof de barbaarse sharia een tegengif zou kunnen zijn tegen de radicalisering. Te gek voor woorden.
Een andere organisatie die met 127.181,62 euro ook flink in de prijzen valt is de Antwerpse vzw ‘MSC Ahlan’ voor het opzetten van “meetingpoints voor moslimjongeren, rond het thema van radicalisering”. De vzw – die cursussen Arabisch geeft aan kinderen en binnenkort zelfs een heuse school wil opstarten – schrok er in het verleden echter niet voor terug om op zijn facebookpagina propaganda te maken voor “de zuivere islam van het salafisme”. Een ‘detail’ waar Homans duidelijk niet over struikelde bij het uitdelen van subsidies.
Extreemlinks
Andere gesubsidieerde organisaties situeren zich dan weer eerder in de extreemlinkse hoek. De Gentse vzw Victoria Deluxe – een zogenaamd ‘sociaalartistieke werkplek’ – laat zich vooral kennen met ‘Hart boven hard’-initiatieven, ‘refugees welcome’-acties en solidariteitscampagnes voor de illegalen in Calais. Met de 90.691 euro die de organisatie van Homans ontvangt mag ze “een positief tegenverhaal ontwikkelen dat de islamitische identiteit bij jongeren niet langer problematiseert, maar positief in de picture zet”.  De vzw ‘Partage en Couleurs’ – een andere linkse vzw die al aan het subsidie-infuus hangt en naar eigen zeggen “strijdt tegen de sociale, raciale en culturele ongelijkheden”– ontvangt dan weer 32.325 euro van Homans voor het organiseren van ‘dialoogtafels’.
Sympathieker lijkt het project Handlangers van de vzw ‘Zonder Handen’, een soort van laagdrempelige circusschool uit Molenbeek, die volgens Homans een rol kan spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren. De vzw krijgt daarvoor een cheque van66.044,16 euro van de minister.” Veel belastinggeld dus. Of er ook maar één jongere niet door zal ‘radicaliseren’ durven we te betwijfelen.
Subsidiegraaiers
Volgens het Vlaams Belang is het duidelijk dat het deradicaliseringsbeleid de facto nog maar weinig te maken heeft met een gemeende strijd tegen het moslimextremisme. De subsidies die in dit verband royaal worden rondgestrooid komen terecht bij moslimorganisaties – al dan niet met een fanatiek kantje – of de gekende linkse vzw’s die al jarenlang in de subsidieruif graaien om de Vlamingen hun multiculturele mening te kunnen opdringen. Deze organisaties zijn voor de strijd tegen het moslimextremisme al vele jaren geen deel van de oplossing, wel van het probleem.
Het Vlaams Belang wil dat Homans komaf maakt met het kwistig uitdelen van subsidies aan moslimorganisaties en extreem-links en werk maakt van een échte strijd tegen radicalisering. Onze partij is al langer vragende partij voor een doorlichting van alle moskeeën op extremisme en een meldplicht voor overheidspersoneel dat getuige is van extremistisch gedrag.

Geen opmerkingen: